10. 12. 2020

Lucemburský regulátor bude řešit vysílání programu Skylink 7 v ČR

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání při výkonu své dozorové činnosti zjistila, že v České republice je od roku 2019 šířen televizní program Skylink 7, který je určen výhradně zákazníkům satelitní služby Skylink prostřednictvím programové nabídky placených balíčků televizních stanic a který je uváděn jako vlastní kanál česko-slovenské satelitní platformy Skylink.

Rada se obsahem vysílání programu Skylink 7 zabývala v reakci na obdržené divácké stížnosti, přičemž byla nucena konstatovat, že v rámci vysílání tohoto programu dvakrát došlo k porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., o vysílání. Jelikož však Radě nebyla známa osoba provozovatele vysílání (pouze fakt, že program není licencován v České republice), Rada pouze konstatovala porušení zákona, aniž by vydala upozornění pachateli přestupku.

Konkrétně Rada odhalila porušení zákona odvysíláním pořadu Zmijovisko dne 25. června 2020 od 11:10 hodin na programu Skylink 7. Pořad obsahoval značně brutální a naturalisticky pojaté scény násilí, jež mohly u nezletilých osob vyvolat psychický otřes a následné trvalejší stavy úzkosti, a tím ohrozit jejich psychický vývoj. Dále Rada konstatovala porušení zákona odvysíláním filmu Okamžik zkratu dne 20. července 2020 od 14:40 hodin na témže programu. Snímek obsahoval značně brutální scény násilí, jež mohou u nezletilých osob vyvolat psychický otřes a následné trvalejší stavy úzkosti, sexuální scény, které mohou způsobit deformovanou představu o sexu a navazování a udržování intimních vztahů, a dále scény zobrazující užívání a prodej drog mladými lidmi, kteří se na základě toho dopouštěli morálně odsouzeníhodných činů, jako je znásilnění, surové útoky apod. Odvysílané scény mohly ohrozit psychický vývoj dětí a mladistvých, kteří se u obrazovek v odpoledních hodinách mohli nacházet.

Rada následně zjistila, že licence na program Skylink 7 byla vydána lucemburským regulačním orgánem Autorité Luxembourgeoise Indépendante de ¡'Audiovisuel, proto rozhodla vyzvat tohoto regulátora, aby vůči provozovateli uplatnil opatření, která budou zárukou, že program Skylink 7, šířený na území České republiky, již nebude porušovat článek 6a Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1808, který ukládá, aby členské státy EU přijaly vhodná opatření, která zajistí, aby audiovizuální mediální služby poskytované poskytovateli mediálních služeb spadajícími do jejich pravomoci, které by mohly narušit tělesný, duševní nebo mravní vývoj nezletilých osob, byly dostupné pouze tak, aby je nezletilé osoby neměly běžně možnost vidět nebo slyšet.

 

 

- ZPĚT -
predchozí
23. 2. 2021

Ohrožující filmový snímek Vlk z Wall Street

Provozovatel Česká televize byl Radou pro rozhlasové a televizní vysílání upozorněn na porušení zákazu zařazovat do vysílání mezi 6. a 22. hodinou pořady, které mohou ohrozit psychický, fyzický či mravní vývoj dětí a mladistvých. Porušení zákona se provozovatel dopustil odvysíláním amerického filmu…
4. 2. 2021

Reklama propagující AAA AUTO pokutována

Zákon o regulaci reklamy zakazuje, aby reklamy nevhodným způsobem ukazovaly osoby mladší 18 let v nebezpečných situacích. Na dodržování uvedené zákonné povinnosti v televizním a rozhlasovém vysílání dohlíží Rada pro rozhlasové a televizní vysílání. K porušení této povinnosti ve vysílání ovšem…
25. 1. 2021

Ohrožuje příběh panáčka s dlouhým penisem děti?

V nedávné době prošla médii zpráva, že dánská veřejnoprávní televize vysílá značně kontroverzní seriál pro děti, který vypráví o muži s nejdelším penisem na světě. Hrdina jménem John Dillerman svým pohlavním údem může vyvěšovat vlajky či například provádět záchranné akce. Seriál je určen pro…
21. 1. 2021

Sociální dilema – nový film o dopadu sociálních médií na naše životy

Čtenářům webu Děti a média bychom chtěli v tomto článku představit americké dokumentární drama Sociální dilema (The Social Dilemma) režiséra Jeffa Orlowskiho z roku 2020, které uvedl Netlflix. Film byl poprvé uveden na filmovém festivalu Sundance 2020 a zveřejněn na Netflixu dne 9. září 2020.
14. 1. 2021

Pokuta za ohrožení dětských diváků v Maďarsku

V prosinci 2020 udělila Rada pro rozhlasové a televizní vysílání pokutu ve výši 500 000 Kč za odvysílání pořadu, který mohl ohrozit psychický, fyzický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých.
následující
info@detiamedia.cz

Fórum webu děti a media