10. 12. 2020

Lucemburský regulátor bude řešit vysílání programu Skylink 7 v ČR

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání při výkonu své dozorové činnosti zjistila, že v České republice je od roku 2019 šířen televizní program Skylink 7, který je určen výhradně zákazníkům satelitní služby Skylink prostřednictvím programové nabídky placených balíčků televizních stanic a který je uváděn jako vlastní kanál česko-slovenské satelitní platformy Skylink.

Rada se obsahem vysílání programu Skylink 7 zabývala v reakci na obdržené divácké stížnosti, přičemž byla nucena konstatovat, že v rámci vysílání tohoto programu dvakrát došlo k porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., o vysílání. Jelikož však Radě nebyla známa osoba provozovatele vysílání (pouze fakt, že program není licencován v České republice), Rada pouze konstatovala porušení zákona, aniž by vydala upozornění pachateli přestupku.

Konkrétně Rada odhalila porušení zákona odvysíláním pořadu Zmijovisko dne 25. června 2020 od 11:10 hodin na programu Skylink 7. Pořad obsahoval značně brutální a naturalisticky pojaté scény násilí, jež mohly u nezletilých osob vyvolat psychický otřes a následné trvalejší stavy úzkosti, a tím ohrozit jejich psychický vývoj. Dále Rada konstatovala porušení zákona odvysíláním filmu Okamžik zkratu dne 20. července 2020 od 14:40 hodin na témže programu. Snímek obsahoval značně brutální scény násilí, jež mohou u nezletilých osob vyvolat psychický otřes a následné trvalejší stavy úzkosti, sexuální scény, které mohou způsobit deformovanou představu o sexu a navazování a udržování intimních vztahů, a dále scény zobrazující užívání a prodej drog mladými lidmi, kteří se na základě toho dopouštěli morálně odsouzeníhodných činů, jako je znásilnění, surové útoky apod. Odvysílané scény mohly ohrozit psychický vývoj dětí a mladistvých, kteří se u obrazovek v odpoledních hodinách mohli nacházet.

Rada následně zjistila, že licence na program Skylink 7 byla vydána lucemburským regulačním orgánem Autorité Luxembourgeoise Indépendante de ¡'Audiovisuel, proto rozhodla vyzvat tohoto regulátora, aby vůči provozovateli uplatnil opatření, která budou zárukou, že program Skylink 7, šířený na území České republiky, již nebude porušovat článek 6a Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1808, který ukládá, aby členské státy EU přijaly vhodná opatření, která zajistí, aby audiovizuální mediální služby poskytované poskytovateli mediálních služeb spadajícími do jejich pravomoci, které by mohly narušit tělesný, duševní nebo mravní vývoj nezletilých osob, byly dostupné pouze tak, aby je nezletilé osoby neměly běžně možnost vidět nebo slyšet.

 

 

- ZPĚT -
predchozí
4. 6. 2021

Dark web – odvrácená strana internetu

Dnes bychom chtěli čtenáře webu Děti a média seznámit s fenoménem, o němž asi již většina lidí zaslechla, ovšem obrázek si (pravděpodobně) správný neudělala – s dark webem, temným webem. O dark webu koluje spousta mýtů a hrůzostrašných historek, a on také v mnoha ohledech opravdu hrůzostrašný je.…
2. 6. 2021

Pořad LIKE HOUSE ve vysílání televize PRIMA

Od 19. dubna 2021 nabízí televizní program Prima ve svém vysílání novou reality show LIKE HOUSE. Jde o vlastní projekt této televizní stanice, v jehož rámci se sešlo sedm populárních  influencerů v jedné vile, kde jsou sledováni kamerami jak při běžných každodenních činnostech, tak při plnění…
26. 5. 2021

Opatření přijatá na podporu mediální gramotnosti v roce 2020

Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání ukládá Radě pro rozhlasové a televizní vysílání povinnost, aby každoročně ve své výroční zprávě zveřejňovala informace o úrovni mediální gramotnosti ve vztahu k novým komunikačním technologiím a o opatřeních přijímaných na podporu mediální…
19. 5. 2021

Provozovatel AMC Networks Central Europe s.r.o. opět ohrozil maďarské dětské diváky

V období posledních dvou let jsme čtenáře webu Děti a média informovali o tom, že provozovateli televizního vysílání, společnosti AMC Networks Central Europe s.r.o., byly uděleny tři pokuty za odvysílání pořadů na programech vysílaných na území Maďarska, které mohly ohrozit psychický, fyzický nebo…
3. 5. 2021

Významný krok k posílení mediální gramotnosti v EU

Společnost Google v dubnu letošního roku rozeslala orgánům a organizacím podporujícím mediální vzdělávání a sledujícím úroveň mediální gramotnosti zprávu o zahájení činnosti Evropského mediálního a informačního fondu:
následující
info@detiamedia.cz

Fórum webu děti a media