10. 12. 2020

Lucemburský regulátor bude řešit vysílání programu Skylink 7 v ČR

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání při výkonu své dozorové činnosti zjistila, že v České republice je od roku 2019 šířen televizní program Skylink 7, který je určen výhradně zákazníkům satelitní služby Skylink prostřednictvím programové nabídky placených balíčků televizních stanic a který je uváděn jako vlastní kanál česko-slovenské satelitní platformy Skylink.

Rada se obsahem vysílání programu Skylink 7 zabývala v reakci na obdržené divácké stížnosti, přičemž byla nucena konstatovat, že v rámci vysílání tohoto programu dvakrát došlo k porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., o vysílání. Jelikož však Radě nebyla známa osoba provozovatele vysílání (pouze fakt, že program není licencován v České republice), Rada pouze konstatovala porušení zákona, aniž by vydala upozornění pachateli přestupku.

Konkrétně Rada odhalila porušení zákona odvysíláním pořadu Zmijovisko dne 25. června 2020 od 11:10 hodin na programu Skylink 7. Pořad obsahoval značně brutální a naturalisticky pojaté scény násilí, jež mohly u nezletilých osob vyvolat psychický otřes a následné trvalejší stavy úzkosti, a tím ohrozit jejich psychický vývoj. Dále Rada konstatovala porušení zákona odvysíláním filmu Okamžik zkratu dne 20. července 2020 od 14:40 hodin na témže programu. Snímek obsahoval značně brutální scény násilí, jež mohou u nezletilých osob vyvolat psychický otřes a následné trvalejší stavy úzkosti, sexuální scény, které mohou způsobit deformovanou představu o sexu a navazování a udržování intimních vztahů, a dále scény zobrazující užívání a prodej drog mladými lidmi, kteří se na základě toho dopouštěli morálně odsouzeníhodných činů, jako je znásilnění, surové útoky apod. Odvysílané scény mohly ohrozit psychický vývoj dětí a mladistvých, kteří se u obrazovek v odpoledních hodinách mohli nacházet.

Rada následně zjistila, že licence na program Skylink 7 byla vydána lucemburským regulačním orgánem Autorité Luxembourgeoise Indépendante de ¡'Audiovisuel, proto rozhodla vyzvat tohoto regulátora, aby vůči provozovateli uplatnil opatření, která budou zárukou, že program Skylink 7, šířený na území České republiky, již nebude porušovat článek 6a Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1808, který ukládá, aby členské státy EU přijaly vhodná opatření, která zajistí, aby audiovizuální mediální služby poskytované poskytovateli mediálních služeb spadajícími do jejich pravomoci, které by mohly narušit tělesný, duševní nebo mravní vývoj nezletilých osob, byly dostupné pouze tak, aby je nezletilé osoby neměly běžně možnost vidět nebo slyšet.

 

 

- ZPĚT -
predchozí
16. 12. 2020

Televizní program Naživo

V nedávné době jsme informovali čtenáře webu Děti a média o řadě iniciativ kulturních institucí, které se v době přísných protiepidemických opatření snaží najít cestu ke svým divákům a návštěvníkům alternativními způsoby. Pozornost byla věnována mimo jiné i nové streamovací službě Dramox, která za…
10. 12. 2020

Lucemburský regulátor bude řešit vysílání programu Skylink 7 v ČR

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání při výkonu své dozorové činnosti zjistila, že v České republice je od roku 2019 šířen televizní program Skylink 7, který je určen výhradně zákazníkům satelitní služby Skylink prostřednictvím programové nabídky placených balíčků televizních stanic a který je…
25. 11. 2020

Vzdělání, kultura a umění online

Období pandemie onemocnění covid 19, které v roce 2020 zažíváme, je pro nás všechny bezprecedentní zkušeností. Každý se s nastalou situací vyrovnáváme jinak a každý si z ní odneseme něco jiného. A ačkoli to tak mnozí dnes ještě nemusejí vnímat, určitě časem objevíme i pozitiva, která nám tato…
2. 11. 2020

Dvě pokuty za filmy odvysílané na programu FILM CAFE

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání uložila v nedávné době dvě pokuty provozovateli  AMC Networks Central Europe s.r.o. v souvislosti s odvysíláním celovečerních filmů na programu FILM CAFE, který je šířen na území Maďarska.
19. 10. 2020

Provozovatelé vysílání jsou povinni dodržovat přísnější zahraniční právní úpravu

Základní pravidla a povinnosti provozovatelů televizního vysílání a poskytovatelů dalších audiovizuálních mediální služeb v celé Evropské unii upravuje Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2018/1808, o audiovizuálních mediálních službách (směrnice o AVMS). Tato právní úprava nastavuje minimální…
následující
info@detiamedia.cz

Fórum webu děti a media