4. 2. 2021

Reklama propagující AAA AUTO pokutována

Zákon o regulaci reklamy zakazuje, aby reklamy nevhodným způsobem ukazovaly osoby mladší 18 let v nebezpečných situacích. Na dodržování uvedené zákonné povinnosti v televizním a rozhlasovém vysílání dohlíží Rada pro rozhlasové a televizní vysílání. K porušení této povinnosti ve vysílání ovšem dochází jen velmi zřídka. Nicméně stalo se tak, dle posouzení Rady, na jaře 2020, kdy byla na programu NOVA odvysílána reklama s motivem AAA AUTO.

Reklamní spot propagující prodejce automobilů sestával ze sekvencí zobrazujících spokojené cestující v různých automobilech. Problematickými byly ovšem záběry dětí, které nebyly na zadních sedadlech připoutané, v některých záběrech se dětští cestující dokonce vykláněli z okénka, přičemž bylo evidentní, že se takto dělo během jízdy na frekventovaných pozemních komunikacích v rámci běžného provozu. Jelikož byly malé děti opakovaně zobrazovány nepřipoutané bezpečnostními pásy, neusazené v zádržných systémech – dětských autosedačkách během jízdy, reklama zcela nevhodným, návodným a schvalujícím způsobem ukazovala osoby mladší 18 let v nebezpečné situaci.

Nezabezpečení dítěte zádržnými systémy se vymyká pravidlům bezpečné jízdy na pozemních komunikacích. Odpovědný je v takovém případě řidič příslušného motorového vozidla, či dospělý spolucestující, který je zákonným zástupcem nezletilé osoby. On je tím, kdo je povinen zajistit, aby přepravované osoby (ale také zvířata a věci) byly náležitě zabezpečeny. A to tak, aby bylo minimalizováno riziko následků případných nárazů, nutného prudkého brždění, střetu vozidel atp. V žádném případě není možné přepravovat malé děti způsobem, který je v reklamě explicitně uveden.

Evidentní nebezpečnost vyobrazeného jednání mohou ilustrovat kupříkladu informace organizace BESIP, která je samostatným oddělením Ministerstva dopravy koordinujícím činnosti v oblasti bezpečnosti na pozemních komunikacích. Dle dat organizace BESIP nezajištěné děti umírají při nehodě 7x častěji než děti řádně zabezpečené v autosedačce, přičemž již náraz v rychlosti 15 km/h může být pro dítě neusazené v dětské autosedačce smrtelný. Tyto závěry rovněž potvrzuje celá řada odborně provedených crash-testů, simulujících chování nepřipoutaných dětských pasažérů při nárazu.

Rada na základě všech zjištění rozhodla uložit za odvysílání reklamy pokutu ve výši 100 000 Kč. Proti rozhodnutí o uložení pokuty se zadavatel reklamy může bránit správní žalobou a o oprávněnosti pokuty v takovém případě bude finálně rozhodovat soud.

 

 

- ZPĚT -
predchozí
23. 2. 2021

Ohrožující filmový snímek Vlk z Wall Street

Provozovatel Česká televize byl Radou pro rozhlasové a televizní vysílání upozorněn na porušení zákazu zařazovat do vysílání mezi 6. a 22. hodinou pořady, které mohou ohrozit psychický, fyzický či mravní vývoj dětí a mladistvých. Porušení zákona se provozovatel dopustil odvysíláním amerického filmu…
4. 2. 2021

Reklama propagující AAA AUTO pokutována

Zákon o regulaci reklamy zakazuje, aby reklamy nevhodným způsobem ukazovaly osoby mladší 18 let v nebezpečných situacích. Na dodržování uvedené zákonné povinnosti v televizním a rozhlasovém vysílání dohlíží Rada pro rozhlasové a televizní vysílání. K porušení této povinnosti ve vysílání ovšem…
25. 1. 2021

Ohrožuje příběh panáčka s dlouhým penisem děti?

V nedávné době prošla médii zpráva, že dánská veřejnoprávní televize vysílá značně kontroverzní seriál pro děti, který vypráví o muži s nejdelším penisem na světě. Hrdina jménem John Dillerman svým pohlavním údem může vyvěšovat vlajky či například provádět záchranné akce. Seriál je určen pro…
21. 1. 2021

Sociální dilema – nový film o dopadu sociálních médií na naše životy

Čtenářům webu Děti a média bychom chtěli v tomto článku představit americké dokumentární drama Sociální dilema (The Social Dilemma) režiséra Jeffa Orlowskiho z roku 2020, které uvedl Netlflix. Film byl poprvé uveden na filmovém festivalu Sundance 2020 a zveřejněn na Netflixu dne 9. září 2020.
14. 1. 2021

Pokuta za ohrožení dětských diváků v Maďarsku

V prosinci 2020 udělila Rada pro rozhlasové a televizní vysílání pokutu ve výši 500 000 Kč za odvysílání pořadu, který mohl ohrozit psychický, fyzický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých.
následující
info@detiamedia.cz

Fórum webu děti a media