23. 2. 2021

Ohrožující filmový snímek Vlk z Wall Street

Provozovatel Česká televize byl Radou pro rozhlasové a televizní vysílání upozorněn na porušení zákazu zařazovat do vysílání mezi 6. a 22. hodinou pořady, které mohou ohrozit psychický, fyzický či mravní vývoj dětí a mladistvých. Porušení zákona se provozovatel dopustil odvysíláním amerického filmu Vlk z Wall Street.

Snímek, v němž v hlavní roli exceluje Leonardo DiCaprio, patří bezesporu k nejkvalitnějším filmovým dílům vůbec. Česko-Slovenská filmová databáze ho oceňuje 83 %, což je značně nadstandardní hodnocení. Rozhodně se ovšem nejedná o film, který by mohl být zpřístupněn dětskému divákovi. Snímek má ve většině států omezenu přístupnost věkovou hranicí 15, 16 či více let. Například v Holandsku, jehož systém klasifikace audiovizuálních děl dle přístupnosti je považován za nejoptimálněji nastavený v Evropě, uvádí, že film je vhodný od 16 let. Tato věková hranice je v Holandsku vůbec nejvyšší možná, jelikož je ekvivalentem přístupnosti pouze pro dospělé.

Česká televize tento filmový snímek zařadila do vysílání v chráněné době mezi 6. a 22. hodinou, kdy nelze vysílat pořady ohrožující dětského diváka, ovšem je třeba zdůraznit, že se tak stalo v době velmi blízké 22. hodině. Pořad byl do vysílání zařazen až ve 21.50 hodin.

Obecně lze konstatovat, že Rada velmi zřídka postihuje odvysílání potenciálně ohrožujícího pořadu, jehož většina trvání spadá až do doby po 22. hodině, zde však porušení zákona shledala, protože již v oněch deseti minutách před desátou hodinou večerní proběhla scéna, v níž Leonardo Dicaprio vfoukává drogu do konečníku nahé prostitutku, přičemž se vyznává ze své lásky k drogám.

Rada shledala, že tato jediná scéna postačuje k tomu, aby bylo nutno konstatovat porušení zákona ze strany provozovatele, protože případný dětský divák, který scénu zhlédl, mohl být ohrožen na svém morálním vývoji, jelikož mohl získat dojem pozitivního vlivu užívání omamných a psychotropních látek.

 

- ZPĚT -
predchozí
23. 2. 2021

Ohrožující filmový snímek Vlk z Wall Street

Provozovatel Česká televize byl Radou pro rozhlasové a televizní vysílání upozorněn na porušení zákazu zařazovat do vysílání mezi 6. a 22. hodinou pořady, které mohou ohrozit psychický, fyzický či mravní vývoj dětí a mladistvých. Porušení zákona se provozovatel dopustil odvysíláním amerického filmu…
4. 2. 2021

Reklama propagující AAA AUTO pokutována

Zákon o regulaci reklamy zakazuje, aby reklamy nevhodným způsobem ukazovaly osoby mladší 18 let v nebezpečných situacích. Na dodržování uvedené zákonné povinnosti v televizním a rozhlasovém vysílání dohlíží Rada pro rozhlasové a televizní vysílání. K porušení této povinnosti ve vysílání ovšem…
25. 1. 2021

Ohrožuje příběh panáčka s dlouhým penisem děti?

V nedávné době prošla médii zpráva, že dánská veřejnoprávní televize vysílá značně kontroverzní seriál pro děti, který vypráví o muži s nejdelším penisem na světě. Hrdina jménem John Dillerman svým pohlavním údem může vyvěšovat vlajky či například provádět záchranné akce. Seriál je určen pro…
21. 1. 2021

Sociální dilema – nový film o dopadu sociálních médií na naše životy

Čtenářům webu Děti a média bychom chtěli v tomto článku představit americké dokumentární drama Sociální dilema (The Social Dilemma) režiséra Jeffa Orlowskiho z roku 2020, které uvedl Netlflix. Film byl poprvé uveden na filmovém festivalu Sundance 2020 a zveřejněn na Netflixu dne 9. září 2020.
14. 1. 2021

Pokuta za ohrožení dětských diváků v Maďarsku

V prosinci 2020 udělila Rada pro rozhlasové a televizní vysílání pokutu ve výši 500 000 Kč za odvysílání pořadu, který mohl ohrozit psychický, fyzický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých.
následující
info@detiamedia.cz

Fórum webu děti a media