2. 6. 2021

Pořad LIKE HOUSE ve vysílání televize PRIMA

Od 19. dubna 2021 nabízí televizní program Prima ve svém vysílání novou reality show LIKE HOUSE. Jde o vlastní projekt této televizní stanice, v jehož rámci se sešlo sedm populárních  influencerů v jedné vile, kde jsou sledováni kamerami jak při běžných každodenních činnostech, tak při plnění různých úkolů a výzev. Účastníci reality show bojují o přízeň televizních diváků, kteří hlasováním rozhodnou o vítězi. Influencer s nejvyšším počtem hlasů získá výhru ve výši půl milionu korun.

Takřka od prvních dnů, kdy se začal pořad vysílat, se stal předmětem diváckých stížností adresovaných Radě pro rozhlasové a televizní vysílání. Divákům na pořadu vadila řada věcí, zpravidla v souvislosti s možným negativním vlivem na dětské diváky, kteří pořad hojně sledují. Pořadem tak byli pohoršeni zejména rodiče.

Na základě skupiny stížností, které poukazovaly na konzumaci alkoholu v pořadu v kontextech, které mohou být pro děti nevhodné, Rada pro rozhlasové a televizní vysílání rozhodla upozornit provozovatele na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., jehož se dopustil odvysíláním vydání pořadu LIKE HOUSE dne 20. dubna 2021 od 17:15 hodin a 30. dubna 2021 od 17:15 hodin na programu Prima. Pořady, dle názoru Rady, byly způsobilé ohrozit zejména mravní vývoj dětí a mladistvých.

Rada shledala jako problematické z hlediska ochrany dětského diváka pasáže pořadu, které zachycují večírek ve vile a rovněž oslavu narozenin jednoho ze soutěžících. V rámci těchto sekvencí účastníci v hojné míře konzumují alkohol, vystupují v podnapilém stavu a hrají hry se sexuálním podtextem.

V prostřizích účastníci kladně hodnotí průběh večírku, jelikož jim, dle jejich slov, umožnil se dobře poznat, z čehož vlastně vyplývá, že alkohol, který byl nedílnou součástí večírku, měl pozitivní vliv na sociální interakci.

Ve vydání z 30. dubna, v němž je zařazena pasáž věnovaná oslavě narozenin jednoho z účastníků, oslavenec plánuje vypít tolik panáků, kolik slaví let. Tedy dvacet. Jeho následná značná opilost je jiným z účastníků hodnocena tak, že si oslavu jak se patří užil.

Zobrazované chování účastníků pořadu může mít negativní dopad na nezletilé diváky, konkrétně z hlediska vnímání konzumace alkoholu. Očividně nestřídmá konzumace alkoholických nápojů je prezentována nejen jako součást, ale do značné míry jako podmínka dobré zábavy. Nepřímo je i naznačováno, že alkohol je prostředkem navázání vztahů. Hrozí tak nebezpečí nápodoby ze strany nezletilých diváků, kteří zobrazované vystupování influencerů, tedy osobností známých na sociálních sítích nebo jiných sociálních médiích, mohou považovat za jakýsi vzor chování hodný následování v zájmu svého sociálního statusu, poznání druhých či pouze dobré zábavy.

 

 

- ZPĚT -
predchozí
4. 6. 2021

Dark web – odvrácená strana internetu

Dnes bychom chtěli čtenáře webu Děti a média seznámit s fenoménem, o němž asi již většina lidí zaslechla, ovšem obrázek si (pravděpodobně) správný neudělala – s dark webem, temným webem. O dark webu koluje spousta mýtů a hrůzostrašných historek, a on také v mnoha ohledech opravdu hrůzostrašný je.…
2. 6. 2021

Pořad LIKE HOUSE ve vysílání televize PRIMA

Od 19. dubna 2021 nabízí televizní program Prima ve svém vysílání novou reality show LIKE HOUSE. Jde o vlastní projekt této televizní stanice, v jehož rámci se sešlo sedm populárních  influencerů v jedné vile, kde jsou sledováni kamerami jak při běžných každodenních činnostech, tak při plnění…
26. 5. 2021

Opatření přijatá na podporu mediální gramotnosti v roce 2020

Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání ukládá Radě pro rozhlasové a televizní vysílání povinnost, aby každoročně ve své výroční zprávě zveřejňovala informace o úrovni mediální gramotnosti ve vztahu k novým komunikačním technologiím a o opatřeních přijímaných na podporu mediální…
19. 5. 2021

Provozovatel AMC Networks Central Europe s.r.o. opět ohrozil maďarské dětské diváky

V období posledních dvou let jsme čtenáře webu Děti a média informovali o tom, že provozovateli televizního vysílání, společnosti AMC Networks Central Europe s.r.o., byly uděleny tři pokuty za odvysílání pořadů na programech vysílaných na území Maďarska, které mohly ohrozit psychický, fyzický nebo…
3. 5. 2021

Významný krok k posílení mediální gramotnosti v EU

Společnost Google v dubnu letošního roku rozeslala orgánům a organizacím podporujícím mediální vzdělávání a sledujícím úroveň mediální gramotnosti zprávu o zahájení činnosti Evropského mediálního a informačního fondu:
následující
info@detiamedia.cz

Fórum webu děti a media