12. 7. 2021

Pořad Výměna manželek dlouhodobě předmětem stížností diváků

Reality show Výměna manželek, která je už od roku 2005 zařazována do vysílání programu NOVA, je častým námětem diváckých stížností adresovaných Radě pro rozhlasové a televizní vysílání. Nejčastěji diváci poukazují na fakt, že pořad odhaluje soukromí dětí, které se nemohou nijak bránit. Podle diváků jsou to právě děti, které trpí rozhodnutím svých rodičů se natáčení pořadu zúčastnit, protože po zveřejnění pořadu se takové děti stávají terčem šikany a výsměchu. Účast v pořadu se stává jakýmsi stigmatem.

Rada se v minulosti problematikou účasti dětí při natáčení a při tomto typu „sociálního experimentu“ opakovaně podrobně zabývala, vždy však konstatovala, že otázka ochrany práv zúčastněných dětí se nachází zcela mimo její kompetence. Zákon o vysílání akcentuje dopad vysílaného obsahu na diváky, potenciálními negativními jevy doprovázejícími přípravu programu se nezabývá, a to ani v případě, že se jedná o dopad na nezletilé děti. Zodpovědnost tak leží především na samotných rodičích, případně na orgánech sociálněprávní ochrany dětí, pokud by vzniklo důvodné podezření, že jsou konkrétní nezletilé či mladistvé osoby vystaveny nějakému typu ohrožení.

Rada v uplynulých letech pořad několikrát analyticky hodnotila, nikdy však nezjistila skutečnosti, které by dokládaly, že odvysíláním pořadu mohlo dojít k ohrožení dětí jako diváků.

Na jaře 2021 Rada přistoupila k dosud nejrozsáhlejšímu monitoringu pořadu Výměna manželek, kdy podrobila analytickému vyhodnocení obsah cyklického pořadu Výměna manželek v období od 24. března do 28. dubna 2021, kdy bylo vysíláno šest premiérových vydání cyklu pořadu.

Na základě analytických zjištění Rada odhalila dvě porušení zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání.

Ve vydání pořadu Výměna manželek ze dne 21. dubna 2021 byl zjištěn výskyt vulgárních výrazů a nadávek, což zákon zakazuje v pořadech vysílaných mezi 6. a 22. hodinou. Rada proto provozovatele upozornila na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. j) zákona č. 231/2001 Sb.

Pořad Výměna manželek, vysílaný dne 28. dubna 2021, Rada posoudila jako ohrožující pro děti a mladistvé. V tomto vydání pořadu byla prezentována častá konzumace alkoholického nápoje - piva - v míře, která je rizikem pro zdraví člověka, doprovázená vyjádřeními konzumenta piva, kterými vyjadřoval zálibu v pití piva, zlehčoval dopad pití alkoholu a dožadoval se tolerance tohoto svého zlozvyku. Konzument alkoholického nápoje byl současně v pořadu prezentován jako osoba s řadou kladných vlastností, takže mohl na dětské či mladistvé diváky působit jako vzor, a tito diváci, jejichž úsudek je vzhledem k věku nezralý, mohli být ohroženi následováním vzoru majícího a obhajujícího zálibu v pití piva v nezdravé míře. Pořad tak mohl na dětské a mladistvé diváky působit návodně při formování jejich vztahu k pití alkoholických nápojů.

 

 

- ZPĚT -
predchozí
26. 7. 2021

Dopřejme si offline prázdniny

Na webu Děti a média mohou čtenáři najít velké množství článků, které se věnují problematice závislosti na sociálních médiích, na potřebě být neustále on-line, na nutkání nepřetržité kontroly mobilního telefonu. Závislost, která se označuje společným termínem netolismus, se stává skutečně vážným,…
12. 7. 2021

Pořad Výměna manželek dlouhodobě předmětem stížností diváků

Reality show Výměna manželek, která je už od roku 2005 zařazována do vysílání programu NOVA, je častým námětem diváckých stížností adresovaných Radě pro rozhlasové a televizní vysílání. Nejčastěji diváci poukazují na fakt, že pořad odhaluje soukromí dětí, které se nemohou nijak bránit. Podle diváků…
28. 6. 2021

Jeden svět 2021 – film Naše generace Z

Není to poprvé, co na webu Děti a média přinášíme našim čtenářům informace o některém z filmů uvedených na festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět. Jelikož ani rok 2021 neprobíhá kvůli přetrvávající pandemické situaci standardně, festival byl uveden v čase 20. května – 6.…
4. 6. 2021

Dark web – odvrácená strana internetu

Dnes bychom chtěli čtenáře webu Děti a média seznámit s fenoménem, o němž asi již většina lidí zaslechla, ovšem obrázek si (pravděpodobně) správný neudělala – s dark webem, temným webem. O dark webu koluje spousta mýtů a hrůzostrašných historek, a on také v mnoha ohledech opravdu hrůzostrašný je.…
2. 6. 2021

Pořad LIKE HOUSE ve vysílání televize PRIMA

Od 19. dubna 2021 nabízí televizní program Prima ve svém vysílání novou reality show LIKE HOUSE. Jde o vlastní projekt této televizní stanice, v jehož rámci se sešlo sedm populárních  influencerů v jedné vile, kde jsou sledováni kamerami jak při běžných každodenních činnostech, tak při plnění…
následující
info@detiamedia.cz

Fórum webu děti a media