13. 5. 2022

Web Děti a média slaví 10 let

Web Děti a média provozovaný Radou pro rozhlasové a televizní vysílání oslaví 15. května 2022 již 10 let své existence.

Pomyslný křest webu proběhl na Den dětí, tedy 1. června 2012, na filmovém festivalu pro děti a mládež ZLIN FILM FESTIVAL. Od té doby slouží svému účelu přispívat ke zvyšování mediální gramotnosti veřejnosti a poskytovat informace ze světa médií.

Web prostřednictvím svých páteřních textů seznamuje čtenáře se základními mediálními pojmy, s právními úpravami, které chrání dětské diváky a posluchače, s dozorovou činností Rady pro rozhlasové a televizní vysílání i s uloženými sankcemi v případech porušení zákona. Web rovněž nabízí desítky aktuálních článků na rozmanitá mediální témata, upozorňuje na zajímavé akce a věnuje se událostem ze světa komunikačních technologií.

Za uplynulých deset let bylo na webu zveřejněno na tři sta článků, které jsou pro zájemce trvale dostupné. Připomeňme, jakým tématům jsme se v minulosti věnovali nejčastěji.

 

Mediální gramotnost

Téma mediální gramotnosti za předchozí léta patřilo k hlavním doménám webu. Každoročně jsme seznamovali čtenáře s opatřeními na podporu mediální gramotnosti, která jsou přijímána ze strany provozovatelů rozhlasového a televizního vysílání a poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání. Zveřejňovali jsme zjištění řady studií, které se věnovaly úrovni mediální gramotnosti. Informovali jsme o zajímavých projektech a programech mediálního či digitálního vzdělávání. Pravidelně jsme tak sledovali např. aktivity JSNS.cz (Jeden svět na školách). A neopomněli jsme ani mediální vzdělávání v zahraničí.

 

Dezinformace

Problematice dezinformací, způsobů a záměrů jejich šíření a zejména jejich odhalování jsme se věnovali nesčetněkrát. Čtenářům jsme osvětlili i související pojmy jako deep fakes či propaganda. Zájemce o danou oblast jsme odkázali na weby, které se jí věnují primárně, především na HOAX.CZ, MANIPULATORI.CZ, DEMAGOG.CZ či Bellingcat.com.

 

Ohrožení dětského uživatele médií

Záměrně v daném kontextu hovoříme o dětském uživateli nikoli o dětském divákovi, jelikož ohrožení dětí televizním a rozhlasovým vysíláním je dnes jen střípkem v celkové mediální mozaice. Web Děti a média soustavně varuje nejen před konkrétními pořady, které ohrožují psychický, fyzický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých, ale pochopitelně také před riziky internetu, sociálních sítí, on-line marketingem cílícím na děti, ale například i před negativním působením reklamy na alkohol, reklamy na nezdravé potraviny nebo třeba před tzv. pro-ana blogy, které se podílejí na vzniku poruch příjmu potravy.

 

Knižní aktuality

Za léta existence webu Děti a média jsme podrobně představili desítky knižních titulů a odborných publikací, které se věnují světu médií. Novinky na knižním trhu kontinuálně sledujeme a pomyslnou knihovničku vytváříme v rámci odkazu webu Doporučená literatura.

 

Rizika moderních technologií

Značnou pozornost na webu věnujeme vysvětlování rizik spojených s komunikačními technologiemi. Čtenářům webu jsme osvětlili pojmy doomscrolling, internetová challenge, romance scam či jsme jim odhalili taje dark webu.

 

Sociální sítě

Sociální média jsou skupinou médií, která mají dnes jednu z nejvýznamnějších rolí v trávení našeho volného času. Web Děti a média radí, jak předcházet nebezpečím spojeným s užíváním sociálních sítí a představuje regulační i samoregulační iniciativy, které mají uživatele sociálních médií chránit. A že je ochrana na místě, dokazuje i vědecká studie, která zjistila zvýšené riziko deprese u uživatelů sociálních sítí. I o této studii lze na webu dohledat informace.

 

Zpřístupňování audiovizuálních obsahů dětem se sluchovým a zrakovým postižením

Pochopitelně nezapomínáme ani na osoby se sluchovým a zrakovým postižením, zejména pak na děti s takovým postižením. Web Děti a média se několikrát věnoval problematice zpřístupňování vysílání a obecně audiovizuálních obsahů a specifikům, které má zpřístupňování pro nejmenší. Připomenuty tak například byly i vánoční pohádky ve znakovém jazyce, které každý rok připravuje Česká televize.

 

Dětská média

Značnou pozornost web věnuje vlastní mediální tvorbě dětí. Často přinášíme články o projektech školních televizí nebo rozhlasů. Dnes už není výjimkou, že s dětskými televizními štáby spolupracují místní a regionální televizní programy a pořadům, vyrobeným dětmi, vyčleňují ve své programové nabídce pravidelný vysílací čas.

 

Zajímavosti ze světa médií

Perliček ze světa médií je nepřeberně a my pro čtenáře můžeme vybrat jen některé. V nedávné době jsme například informovali o hře na mobilní telefon, která má napomoci s léčbou úzkostí. V loňském roce jsme věnovali pozornost faktu, že i audiovizuální obsahy vytvořené přímo pro děti, dokonce i animované pohádky, mohou být za určitých okolností vyhodnoceny jako pro děti nevhodné či ohrožující. V daném kontextu nelze nevzpomenout článek, který se zaměřil na dánský kreslený seriál o pánovi s dlouhatánským penisem, jenž vyvolal bouřlivou diváckou reakci, a to i daleko za hranicemi Dánska.

 

Digitalizace

Téma digitalizace se stalo aktuálním zejména v období pandemie onemocnění covid-19. Během dvou let, která provázela řada různých omezení a opatření s cílem eliminovat nemocnost, se několik článků webu věnovalo otázkám hybridní a distanční výuky, on-line zpřístupnění knižních fondů, kulturních událostí či divadelních představení. Z dnešního pohledu viděno, pandemická situace, jakkoli byla náročná, procesu digitalizace a digitální gramotnosti prospěla.

 

Informace z konferencí, festivalů, seminářů

Na webu Děti a média čtenáře pravidelně informujeme o mediálních konferencích, seminářích či filmových festivalech. Každoročně věnujeme pozornost mediálně-vzdělávacím seminářům konaným v rámci ostrovského filmového a televizního festivalu pro děti, konferenci Média dětem, média s dětmi, která je tradičně součástí doprovodného programu ZLIN FILM FESTIVAL či například festivalu Jeden svět.

 

Závislost na komunikačních technologiích

Netolismus neboli závislost na sociálních médiích, potřeba být neustále on-line či nepřetržitě kontrolovat mobilní telefon je doslova pohromou současnosti. Web Děti a média pomáhá nejen diagnostikovat, zda náhodou nejste obětí netolismu, nebo dokonce nomofobie, ale i radí, jak závislosti na komunikačních technologiích předcházet a jak si dopřát digitální detox.

 

Jak je zřejmé, tematický záběr webu Děti a média je skutečně široký. A nelze přehlédnout, že za období minulých let se některá témata nebo jejich aktuálnost významně pozměnila, ať již v souvislosti s vývojem technologií a novými mediálními trendy, tak i v reakci na aktuální události, jakými jsou pandemie covid-19 či válka na Ukrajině a s nimi související zvýšená potřeba odhalovat dezinformace a čelit mediální manipulaci.

Popřejme webu Děti a média, aby i v příštích letech poskytoval zajímavý informační servis a aby se k němu jeho čtenáři rádi vraceli.

 

 

- ZPĚT -
predchozí
29. 3. 2023

Opatření přijatá na podporu mediální gramotnosti v roce 2022

  Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání ukládá Radě pro rozhlasové a televizní vysílání povinnost, aby každoročně ve své výroční zprávě zveřejňovala informace o úrovni mediální gramotnosti ve vztahu k novým komunikačním technologiím a o opatřeních přijímaných na podporu mediální…
27. 3. 2023

Film Nahota na prodej je nepřijatelný v denním vysílacím čase

Provozovatel Magical roof s.r.o. odvysílal dne 11. prosince 2022 od 14:45 hodin na programu JOJ Family film Nahota na prodej. Jde o český filmový snímek z roku 1993, který tematicky čerpá ze zločinnosti počátku devadesátých let.
20. 3. 2023

Dokument Svědkové Putinovi – dvakrát totéž, přesto jinak

Nedávno uplynuvší neblahé únorové datum – 24. února 2023 – představovalo výročí ruské invaze na Ukrajinu. Válka, která bývá někdy uváděna jako „Putinova válka“, dosud probíhá; ruská armáda z Ukrajiny stále neodešla či odsud stále nebyla vytlačena. (Nejen) proto – jak uvidíme – přinášíme čtenářům…
17. 3. 2023

Limit pro užívání TikToku

O rizikovosti sociálních sítí a zejména pak sítě TikTok pro děti jsme na webu Děti a média již několikrát informovali. Naštěstí většina poskytovatelů těchto sítí si je nebezpečnosti jejich nadužívání vědoma, a ať již pod tlakem rodičů či jako projev společenské odpovědnosti přistupuje k přijímání…
6. 3. 2023

Březen do knihovny vlezem

  Přinášíme vám pravidelné tipy, jak příjemně a poučně strávit i březnové dny v Městské knihovně v Praze. Jelikož březen je již tradičně měsícem knihy, knižní kultury a samozřejmě čtenářů, připravila Městská knihovna řadu tradičních i mimořádných akcí pod společným mottem „Zpátky do knihoven!“.
následující
info@detiamedia.cz

Fórum webu děti a media