21. 9. 2022

Připomenutí kampaně #SayNo! – celoevropská kampaň proti zneužívání dětí online

Čtenáři webu Děti a média vědí, že na rizikové jevy v on-line světě v souvislosti se světem dětí a mladistvých vytrvale a opakovaně poukazujeme. Tomuto tématu bychom se chtěli věnovat i tentokrát, přičemž jako odrazový můstek jsme vybrali článek čerstvě publikovaný internetovým zpravodajským webem Seznam Zprávy, který znovuotevřel a připomněl téma zneužívání dětí on-line.

Text s názvem „Poslala nahé fotky a čekala… do týdne se rozšířily na stovky míst“ od Pavla Kasíka pojednává o potenciálně nebezpečném fenoménu sdílení intimních fotografií mezi mladými lidmi – tzv. sextingu (odkaz na článek ZDE).

Takové fotografie si mezi dospělými vyměňují zejména partneři, tedy lidé, kteří se znají a sdílí spolu život, avšak děti a dospívající mnohdy zašlou svou „nahou fotku“ i zcela neznámému člověku, s nímž se teprve seznamují. Takový člověk ve skutečnosti vůbec nemusí být tím, za koho se vydává (obyčejně za vrstevníka). Snad není třeba zdůrazňovat, že podobné počínání je vysoce rizikové a může vést k zneužití, šikaně a vydírání. Právě před takovými důsledky článek varuje, přičemž se odvolává na již starší – ovšem stále aktuální – evropskou kampaň #SayNo! – Celoevropská kampaň proti zneužívání dětí online z roku 2017.

K tomuto záslužnému oživení dané tematiky v českých masmédiích se zde na webu Děti a média přidáváme, neboť osvěty skutečně není nikdy dost, jak dokazují nové a nové případy traumatizovaných obětí.

Kampaň (a v návaznosti na ni i článek) mj. konstatuje, že k pokusům vymámit z lehkovážných uživatelů sociálních sítí citlivé fotografie a následnému vydírání může dojít ze dvou důvodů – buď za účelem získání erotických materiálů (cílem jsou fotografie samy) nebo získání financí (získané fotografie slouží jako páka k obohacení se na úkor oběti).

Pokud se vydírané dítě či mladý dospívající stydí natolik, že věc neřeší (nenahlásí, nesvěří se, nevyhledá pomoc), ocitá se v nekončící spirále zneužívání a využívání. Čtenář si jistě umí představit, že hluboký stud může oběti bránit v jakékoli komunikaci o vzniklém problému i s nejbližším okolím. (Ostatně zcela v bezpečí nejsou ani výše vzpomenutí dospělí v zdánlivě prověřených vztazích, neboť nikdo nikdy nemůže zcela s určitostí předjímat, jak vztah dopadne – či si být jist, že intimní fotografie nebudou odcizeny a zneužity třetí osobou.)

Kampaň se snaží v hraném videu přiblížit modelové situace a nabídnout možná řešení, aby se tento černý scénář co možná nenaplnil.

Článek P. Kasíka obsahuje rovněž edukativní video – to vychází z policejního videa z kampaně, ale je krácené, pokud by někdo z diváků neměl dostatek trpělivosti.

Oba texty zdůrazňují, jak je důležité přesvědčit oběti, že zdánlivě (z jejich pohledu) neřešitelná situace má východisko – obrátit se na rodiče, učitele, specializované linky důvěry nebo přímo na policii.

Koho z odborníků lze kontaktovat:

 • Bílý kruh bezpečí
 • Dětské krizové centrum
 • Linka bezpečí
 • Modrá linka
 • Policie ČR
 • Poradna eBezpečí

Článek na webu Seznam zprávy doporučujeme pozornosti našich čtenářů mj. i proto, že obsahuje nejen vyjádření odborníků z Linky bezpečí, projektu E-bezpečí, firmy Eset a dalších, ale i názorné grafy a tvrdá data.

 

 

Níže citujeme plné znění původní evropské kampaně (některé pasáže byly zvýrazněny):

 

#SayNo! - Celoevropská kampaň proti zneužívání dětí online

 

Evropský policejní úřad Europol spustil v pondělí 19. června 2017 kampaň s názvem #SayNo! ("ŘEKNI NE!") varující před znepokojivým rychlým nárůstem počtu případů sexuálního nátlaku a vydírání dětí v online prostředí a upozorňuje zejména na nebezpečnost online komunikace.

Páchání této trestné činnosti navíc stále není poškozenými oznamováno v dostatečné míře. Mnoho případů internetového zneužívání a vydírání dětí není mnohdy orgánům činným v trestním řízení oznámeno kvůli tomu, že se poškozené děti stydí za materiál, který poskytly pachateli, nebo si mnohdy ani neuvědomují, že se staly oběťmi trestného činu. Oběťmi jsou často malé děti i ve věku kolem sedmi let. Osobnostní a psychologický dopad na oběti takové trestné činnosti je markantní.

Existují převážně dva hlavní motivy pachatelů této trestné činnosti. Předmětem jejich zájmu je buď získání materiálu (fotografií případně videa zobrazujícího dítě) či osobní setkání se sexuálním podtextem, nebo jsou to zájmy ekonomické, kdy je cílem finanční prospěch z následného vydírání.

V návaznosti na tento znepokojivý fenomén evropské orgány uplatňující právo spojily své síly na spuštění kampaně s cílem zvýšit informovanost a bojovat proti zvyšujícímu se trendu online sexuálního nátlaku a vydírání nezletilých osob.

Na kampani spolupracovala rovněž Policie České republiky prostřednictvím odborné spolupráce Národní centrály proti organizovanému zločinu.

Kampaň zahrnuje krátký film dostupný ve všech jazycích Evropské unie, který pomáhá lidem rozpoznat potenciálně rizikový kontakt, resp. komunikaci vedoucí k sexuálnímu nátlaku a vydírání, poskytuje online preventivní rady a upozorňuje na důležitost nahlásit takové závadové jednání kompetentním orgánům.

Děti stále více využívají online prostředí ke komunikaci a vytváření vztahů a je třeba to brát jako přirozenou součást jejich vývoje v kontextu vývoje celospolečenského. Na druhou stranu nesmíme zapomínat, že jsou to právě děti, které tráví se sociálními sítěmi valnou většinu svého volného času, kdy jsou jejich rodiče často mimo domov a spoléhají se na to, že jejich děti jsou za zavřenými dveřmi bytu v bezpečí. Je potřeba vzdělávat a chránit děti před hrozbami online prostředí a poskytnout jim informace, jak vyhledat případnou pomoc a nebát se hovořit o svých kontaktech na sociálních sítích se svými rodiči.


Rady pro děti:

Jsi oběť? Řekni si o pomoc. Nahlaš to!

Výzva Europolu těm, kteří se stali nebo se můžou stát cílem páchání této trestné činnosti je následující:

Neplať a nestyď se to ohlásit na policii. Pokud Ti někdo bude vyhrožovat, že bude sdílet Tvé fotky nebo video se sexuálním podtextem, když nepošleš peníze, postupuj následovně:

 1. 1. Už nic dalšího nesdílej, nic neplať.
 2. 2. Vyhledej pomoc. Nejsi sám.
 3. 3. Uchovej si důkazy. Nic nevymaž.
 4. 4. Přestaň komunikovat. Odstav dotyčnou osobu.
 5. 5. Oznam to na policii!

 

Další doporučení naleznete na specializovaných webových stránkách Europolu ZDE

VIDEO v českém jazyce naleznete ZDE

Link to the VIDEO in English version find HERE

Link to the press release of Europol HERE

 

kpt. PhDr. Růžena Randáková, Ph.D.

NCOZ SKPV

19. června 2017

 

Zdroj: POLICIE ČR

https://www.policie.cz/clanek/sayno-celoevropska-kampan-proti-internetovemu-sexualnimu-natlaku-a-vydirani-deti-rekni-ne

 

 

 

Lenka Burešová

 

 

 

- ZPĚT -
predchozí
18. 9. 2023

Omezování přístupu k sociálním sítím

O sociálních sítích a jejich neblahých dopadech na dospívající, a nejen na ně, už bylo napsáno skutečně hodně. Dnes je již podrobně popsán a empiricky ověřen vliv sociálních sítí na psychické i fyzické zdraví jejich uživatelů.
12. 9. 2023

Návrat k Týdnům mediálního vzdělávání

V rubrice Aktuality a zajímavosti pravidelně informujeme o důležitých událostech v mediálním světě. Tentokrát bychom se s čtenáři webu Děti a média chtěli vrátit k významné letošní akci, která proběhla v období od 22. května do 16. června 2023. Jednalo se o 7. ročník projektu Týdny mediálního…
1. 9. 2023

Začátek školního roku v Městské knihovně v Praze

Milovníci filmu jistě rádi zavítají na Festival krátkých i celovečerních filmů asijských zemí, který probíhá od 1. do 9. září 2023 v Ústřední knihovně na Mariánském náměstí. K vidění bude jak audiovizuální tvorba z Japonska a Jižní Koreje, která je u nás známá a populární, tak i ze zemí, s jejichž…
21. 8. 2023

Umělá inteligence se představuje čtenářům webu Děti a média

Umělá inteligence je v posledních měsících jedním z dominantních mediálních témat. Existuje spousta článků a pojednání o tom, co umělá inteligence (AI) je, jak ji lze využívat, jaké jsou její slabiny a rovněž, jaká přináší rizika.
10. 8. 2023

Víte, co je „sharenting“?

  Snaha ochraňovat děti v prostředí internetu je společná drtivé většině rodičů. Snažíme se je chránit před nevhodným obsahem, kyberšikanou, marketingovým tlakem a nespočtem dalších ohrožení. Někdy se však může stát, že děti vystavíme nebezpečí sami svojí nerozvážností.
následující
info@detiamedia.cz

Fórum webu děti a media