18. 1. 2023

Pořad Like Haf nevhodný pro nezletilé

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se na základě diváckého podnětu zabývala analýzou několika vydání české reality show Like Haf vysílané na programu Prima SHOW.

Like Haf je volným pokračováním reality show Like House, ve které účinkuje několik partnerských dvojic tzv. influencerů. Ti jsou i se svými zvířecími mazlíčky (psy) ubytováni ve vile, kde plní různé soutěžní úkoly. Diváci mohou hlasovat, kdo ze soutěžících si zaslouží výhru ve výši půl milionu korun.

Pořad cílí zejména na mladší publikum, které je zvyklé aktivně užívat sociální sítě Instagram a TikTok. Je postaven na popularitě (osobnostech) účinkujících a na jednoduchém humoru, který vychází z absurdních situací a bizarních soutěží.

V monitorovaném vydání pořadu z 23. listopadu 2022 dostali soutěžící za úkol vzájemně „dabovat“ (parodovat) své konverzace. Některé z konverzací obsahovaly sexuální narážky, např.: „Několikrát jsem našla slepenou utěrku mezi svýma kalhotkama a teď už mi to došlo. Ty úchyle … Věřím, že jsi uspokojil ty utěrky víc než mě.“

V následující epizodě z 24. listopadu 2022, kdy účinkující vymýšleli seznamovací hlášky (Pick Up Lines), se pak objevily i eroticky laděné výroky např. „Narodila jsi se na farmě? Protože určitě víš, jak chovat ptáka“.

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se věcí zabývala na svém 19. zasedání konaném dne 6. 12. 2022 a dospěla na základě výše uvedených skutečností k závěru, že došlo k porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se provozovatel dopustil tím, že dne 23. listopadu 2022 od 13:22 hodin a 24. listopadu 2022 od 13:33 hodin na programu Prima SHOW odvysílal epizody pořadu Like Haf, ve kterých zazněly sexuálně laděné výroky účinkujících. Konverzace se sexuálním podtextem mohly u nezletilých diváků vzbudit předčasný zájem o oblast lidské sexuality a narušit tím jejich mravní vývoj. Provozovatel se tak odvysíláním pořadu dopustil porušení povinnosti nezařazovat v době od 06.00 hodin do 22.00 hodin do vysílání pořady, které by mohly narušit fyzický, psychický nebo mravní vývoj nezletilých osob.

Rada rozhodla provozovatele na porušení zákona upozornit.

 

 

- ZPĚT -
predchozí
24. 1. 2023

Školní televize Telka Cihelka

Na webu Děti a média často seznamujeme čtenáře se zajímavými aktivitami a projekty, které přispívají ke zvyšování mediální gramotnosti. Je nepochybné, že projekty, které jsou zajímavé a účastníky baví, jsou v rámci mediálního vzdělávání nejefektivnější.
18. 1. 2023

Pořad Like Haf nevhodný pro nezletilé

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se na základě diváckého podnětu zabývala analýzou několika vydání české reality show Like Haf vysílané na programu Prima SHOW.
23. 12. 2022

Kniha Hry, sítě, porno – rádce pro všechny, kdož vychovávají dítě 0+

V jednom z posledních článků jsme čtenáře webu Děti a média informovali o aktualizaci rubriky Doporučená literatura, přičemž závěrem jsme slíbili co nejdříve blíže představit dvě z nově zařazených knih. Nyní tento slib plníme s tím, že se zatím budeme věnovat jen jednomu z titulů, a sice knize…
14. 12. 2022

Hororový snímek v dopoledním vysílání programu Film Europe +

  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání na svém 18. zasedání v roce 2022 upozornila provozovatele televizního vysílání, FILM EUROPE, s.r.o., na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 2. října 2022 v 11:05 hodin odvysílal na programu Film…
6. 12. 2022

Advent s Městskou knihovnou v Praze

  Již se stalo tradicí, že čtenáře webu Děti a média zveme k bohatému kulturnímu a společenskému programu, který připravuje Městská knihovna v Praze. V předvánočním čase je tento program obzvlášť bohatý a lákavý.
následující
info@detiamedia.cz

Fórum webu děti a media