29. 5. 2023

Výzkum Mediální gramotnosti žáků středních a základních škol

Vzdělávací program organizace Člověk v tísni, Jeden svět na školách, v nedávné době zveřejnil výsledky kvantitativního výzkumu mediální gramotnosti žáků základních a středních škol a jejich postojů k médiím, který realizoval ve spolupráci s agenturou Focus v období od 5. září do 9. října 2022. Zúčastnilo se ho 1600 respondentů, z toho 1000 studentů středních škol a 600 žáků 8. a 9. tříd základních škol.

Dotazníkové šetření mapovalo znalosti a dovednosti žáků týkající se médií, používání počítačů a chytrých telefonů, návyky v chování na internetu a postoje žáků a studentů k médiím. Výzkum navázal na obsahově obdobnou studii z roku 2018, tudíž nabízí zajímavé srovnání vývoje v čase.

 

Výběr z hlavních zjištění výzkumu:


Postoje k médiím a jejich roli v demokratické společnosti​

 • Ve srovnání s průzkumem z roku 2018 významně ubylo těch, kteří se domnívají, že nezávislá média jsou potřebná pro fungující demokracii. Za důležitá je aktuálně považuje 60 % středoškoláků a polovina základoškoláků. Přitom v roce 2018 je za důležitá považovalo o 14 % středoškoláků více (74 %).
  • Nejsilněji si uvědomují význam nezávislých médií pro fungující demokracii respondenti s nejvyšším skórem mediální gramotnosti (85 %).
 • Žáci ZŠ i studenti SŠ označili za nejdůvěryhodnější média z nabídky Českou televizi a Český rozhlas. ČT důvěřuje 79 % žáků ZŠ a 77 % středoškoláků.

 

Graf: Důvěryhodnost vybraných médií

 

 • Žáci předpokládají silnou přesvědčovací efektivitu sociálních sítí a domnívají se, že se jimi většina Čechů nechá snadno zmanipulovat. S tímto tvrzením souhlasí 75 % středoškoláků a 71 % žáků ZŠ.​
 • Zároveň mezi středoškoláky vzrostlo ve srovnání s rokem 2018 vnímání ohrožení demokracie nepravdivými zprávami na internetu (o 8 %) a útoky hackerů (o 7 %).

 

Znalosti a dovednosti: testové úlohy

 • Žáci ZŠ vyřešili v průměru 50 % úloh správně, studenti SŠ 54 % úloh. U úloh zařazených ve stejné podobě i v roce 2018 vykazují středoškoláci mírné zhoršení (žáci ZŠ se letos do výzkumu zapojili poprvé).​
  • Žáci a studenti si nejlépe poradili s úlohami souvisejícími s internetem a sociálními sítěmi (fungování algoritmů u internetových vyhledávačů, určení vlastníků sociálních sítí či rozpoznání reklamy na sociální síti TikTok). Velmi dobře si také vedli v rozlišení bulvárních a seriózních titulků.​
  • Nejhůře si vedli při určování vlastníků soukromých médií, rozlišení zpravodajského a názorového článku, jmenování alespoň 1 novináře, ve znalosti dezinformačních webů, ale také vyhodnocení, zda jde o veřejnoprávní médium.
 • Dosažená hodnota tzv. skóru mediální gramotnosti nejvýrazněji souvisela s typem školy, kterou žáci a studenti navštěvují.
  • Nejvíce z maximálních možných 19 bodů získali žáci nižšího stupně gymnázií (12,3 b.). Rozdíl oproti studentům z vyššího gymnázia (12,1 b.) byl v absolutní hodnotě zanedbatelný.
  • V průměru vyřešili studenti gymnázií správně 64 % úloh, žáci 8. a 9. tříd ZŠ méně než polovinu úloh (9,1 b.), stejně jako studenti SOU bez maturity, kteří získali nejméně bodů (8,1 b.).

 

Chování na internetu

 • Přibližně polovina dotazovaných konzumuje stabilně oblíbený okruh médií, kterým věří a jiné informační zdroje nevyhledává.
 • Zároveň 44 % středoškoláků a 39 % základoškoláků uvedlo, že klasická média (TV, rádio, tisk) pro ně nejsou důležitá; vše důležité se dozvědí na internetu.
 • Nejčastěji používanými sociálními sítěmi jsou Instagram (79 % středoškoláků a 75 % základoškoláků), Youtube (60 % středoškoláků a 62 % základoškoláků) a TikTok (50 % středoškoláků a 62 % základoškoláků).

 

Graf: Nejčastěji používané sociální sítě v posledním měsíci

 

Uživatelské dovednosti

 • Deklarované dovednosti jsou v případě ovládání chytrého telefonu vyšší než v případě počítače.
  • Nejméně praktických zkušeností mají s lokalizací mobilního telefonu v případě ztráty a s programováním webové stránky.

 

Celá zpráva je pro zájemce dostupná zde:

Přečtěte si závěrečnou zprávu z výzkumu

 

Zdroj: JSNS

 

 

- ZPĚT -
predchozí
29. 4. 2024

I pouhá upoutávka na pořad může být pro děti ohrožující

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání upozornila provozovatele hudebního programu Óčko STAR na porušení zákonné povinnosti nezařazovat v době od 06:00 hodin do 22:00 hodin do vysílání pořady, které by mohly narušit fyzický, psychický nebo mravní vývoj nezletilých osob. K porušení zákona došlo…
22. 4. 2024

TV NOVA přichází s projektem ke zvyšování mediální gramotnosti

V minulých dnech TV NOVA představila svůj edukativní projekt nazvaný Kyber tabu, průvodce vesmírem online informací, který si klade za cíl přispět k mediální výchově v ČR, a to zejména v oblasti online médií a dezinformací. Autorkou námětu je novinářka a mediální expertka Libuše Šmuclerová.
19. 4. 2024

„Festival Jeden svět 2024 – dokumentární film O karavaně a psech aneb konec nezávislých médií v Rusku“

  Jak čtenáři webu Děti a média již dávno vědí, na zdejších stránkách čas od času informujeme o zajímavých dokumentárních filmech, zabývajících se novými medii a různými fenomény s nimi souvisejícími. Obvyklým zdrojem takových snímků pro nás bývá mezinárodní festival dokumentárních filmů Jeden svět…
15. 4. 2024

Sladká výzva – hořký konec

Touha po sladkém patří k dětské přirozenosti. Co se však může stát, když se chuť na sladké násobí touhou po slávě? Snaha získat co nejvíce lajků a pozornosti na sociálních sítích bývá doprovázena mnohými výzvami neboli „challenge“, přičemž ty potravinové patří k nejčastějším.
10. 4. 2024

NOVÉ NEBEZPEČNÉ PODOBY FALEŠNÝCH (DEEP FAKE) VIDEÍ aneb Báječný nový svět

  Je tomu už nějaký čas, co jsme se zde, na stránkách webu Děti a média, věnovali v té době poměrně novému a ne až tak známému fenoménu DEEP FAKE, tedy zjednodušeně řečeno falešným videomontážím, vytvářeným pomocí nástrojů umělé inteligence.
následující
info@detiamedia.cz

Fórum webu děti a media