29. 5. 2023

Výzkum Mediální gramotnosti žáků středních a základních škol

Vzdělávací program organizace Člověk v tísni, Jeden svět na školách, v nedávné době zveřejnil výsledky kvantitativního výzkumu mediální gramotnosti žáků základních a středních škol a jejich postojů k médiím, který realizoval ve spolupráci s agenturou Focus v období od 5. září do 9. října 2022. Zúčastnilo se ho 1600 respondentů, z toho 1000 studentů středních škol a 600 žáků 8. a 9. tříd základních škol.

Dotazníkové šetření mapovalo znalosti a dovednosti žáků týkající se médií, používání počítačů a chytrých telefonů, návyky v chování na internetu a postoje žáků a studentů k médiím. Výzkum navázal na obsahově obdobnou studii z roku 2018, tudíž nabízí zajímavé srovnání vývoje v čase.

 

Výběr z hlavních zjištění výzkumu:


Postoje k médiím a jejich roli v demokratické společnosti​

 • Ve srovnání s průzkumem z roku 2018 významně ubylo těch, kteří se domnívají, že nezávislá média jsou potřebná pro fungující demokracii. Za důležitá je aktuálně považuje 60 % středoškoláků a polovina základoškoláků. Přitom v roce 2018 je za důležitá považovalo o 14 % středoškoláků více (74 %).
  • Nejsilněji si uvědomují význam nezávislých médií pro fungující demokracii respondenti s nejvyšším skórem mediální gramotnosti (85 %).
 • Žáci ZŠ i studenti SŠ označili za nejdůvěryhodnější média z nabídky Českou televizi a Český rozhlas. ČT důvěřuje 79 % žáků ZŠ a 77 % středoškoláků.

 

Graf: Důvěryhodnost vybraných médií

 

 • Žáci předpokládají silnou přesvědčovací efektivitu sociálních sítí a domnívají se, že se jimi většina Čechů nechá snadno zmanipulovat. S tímto tvrzením souhlasí 75 % středoškoláků a 71 % žáků ZŠ.​
 • Zároveň mezi středoškoláky vzrostlo ve srovnání s rokem 2018 vnímání ohrožení demokracie nepravdivými zprávami na internetu (o 8 %) a útoky hackerů (o 7 %).

 

Znalosti a dovednosti: testové úlohy

 • Žáci ZŠ vyřešili v průměru 50 % úloh správně, studenti SŠ 54 % úloh. U úloh zařazených ve stejné podobě i v roce 2018 vykazují středoškoláci mírné zhoršení (žáci ZŠ se letos do výzkumu zapojili poprvé).​
  • Žáci a studenti si nejlépe poradili s úlohami souvisejícími s internetem a sociálními sítěmi (fungování algoritmů u internetových vyhledávačů, určení vlastníků sociálních sítí či rozpoznání reklamy na sociální síti TikTok). Velmi dobře si také vedli v rozlišení bulvárních a seriózních titulků.​
  • Nejhůře si vedli při určování vlastníků soukromých médií, rozlišení zpravodajského a názorového článku, jmenování alespoň 1 novináře, ve znalosti dezinformačních webů, ale také vyhodnocení, zda jde o veřejnoprávní médium.
 • Dosažená hodnota tzv. skóru mediální gramotnosti nejvýrazněji souvisela s typem školy, kterou žáci a studenti navštěvují.
  • Nejvíce z maximálních možných 19 bodů získali žáci nižšího stupně gymnázií (12,3 b.). Rozdíl oproti studentům z vyššího gymnázia (12,1 b.) byl v absolutní hodnotě zanedbatelný.
  • V průměru vyřešili studenti gymnázií správně 64 % úloh, žáci 8. a 9. tříd ZŠ méně než polovinu úloh (9,1 b.), stejně jako studenti SOU bez maturity, kteří získali nejméně bodů (8,1 b.).

 

Chování na internetu

 • Přibližně polovina dotazovaných konzumuje stabilně oblíbený okruh médií, kterým věří a jiné informační zdroje nevyhledává.
 • Zároveň 44 % středoškoláků a 39 % základoškoláků uvedlo, že klasická média (TV, rádio, tisk) pro ně nejsou důležitá; vše důležité se dozvědí na internetu.
 • Nejčastěji používanými sociálními sítěmi jsou Instagram (79 % středoškoláků a 75 % základoškoláků), Youtube (60 % středoškoláků a 62 % základoškoláků) a TikTok (50 % středoškoláků a 62 % základoškoláků).

 

Graf: Nejčastěji používané sociální sítě v posledním měsíci

 

Uživatelské dovednosti

 • Deklarované dovednosti jsou v případě ovládání chytrého telefonu vyšší než v případě počítače.
  • Nejméně praktických zkušeností mají s lokalizací mobilního telefonu v případě ztráty a s programováním webové stránky.

 

Celá zpráva je pro zájemce dostupná zde:

Přečtěte si závěrečnou zprávu z výzkumu

 

Zdroj: JSNS

 

 

- ZPĚT -
predchozí
18. 7. 2023

Na sociálních sítích bezpečněji

Web Děti a média se často věnuje sociálním sítím a jejich dopadu na dětské a dospívající uživatele. Opakovaně jsme informovali o rizicích sociálních sítí, která mohou mít různou podobu. Od vzniku závislostí, přes hrozby zneužití dětských uživatelů až po různé nebezpečné výzvy, či chcete-li…
3. 7. 2023

Prázdniny v Městské knihovně v Praze

Městská knihovna v Praze v období od 1. července do 31. srpna funguje v letním omezeném provozu, to však neznamená, že by byla pro své čtenáře uzavřena. Kompletní uzavírka proběhne pouze od 24.7. do 6. 8., jinak Městská knihovna připravila pro veřejnost na prázdniny bohatý a pestrý program.
29. 6. 2023

Svět knihy Praha 2023

  Ve dnech 11.–14. května 2023, od čtvrtka do neděle, se na pražském Výstavišti v Holešovicích uskutečnil 28. ročník mezinárodního knižního veletrhu a literárního festivalu SVĚT KNIHY, nesoucí tentokrát podtitul Autoři bez hranic.
22. 6. 2023

Na Slovensku probíhá Mediálně pozitivní týden

Slovenská Rada pre mediálne služby, což je obdoba české Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, ve dnech od 19. do 25. června 2023 vyhlásila   Mediálně pozitivní týden,   a to u příležitosti světového Positive media day, který spadá na 22. červen.
12. 6. 2023

YouTube: Dejte si pauzu

Platforma YouTube přispěla k boji proti dezinformacím a k rozvoji mediální gramotnosti krátkými osvětovými videi. Tato videa v trvání 15 sekund představují jednoduchý návod, jak pracovat s informacemi a jak lze předejít oklamání. Pět krátkých videí nabízí zcela jednoduchý návod – Dejte si pauzu.…
následující
info@detiamedia.cz

Fórum webu děti a media