7. 8. 2023

Hudební zážitek i pro neslyšící

Již několikrát jsme čtenáře webu Děti a média informovali o problematice zpřístupňování audiovizuálního obsahu pro osoby se sluchovým nebo zrakovým postižením, zejména pak samozřejmě pro dětské diváky. Naposledy v souvislosti s novelou zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání, která proběhla vloni v září, a která významně rozšířila povinnosti provozovatelů televizního vysílání při zpřístupňování nabízeného obsahu osobám se sluchovým a zrakovým postižením.

Osobám se zrakovým postižením se audiovizuální obsah zpřístupňuje prostřednictvím tzv. audiopopisů, tedy slovního komentáře, který osvětluje, co se děje v obraze. Osobám se sluchovým postižením je audiovizuální obsah zpřístupněn buď znakovým jazykem nebo otevřenými či skrytými titulky.

Zákon, který provozovatelům vysílání ukládá povinnost zpřístupňovat pořady osobám se smyslovým postižením, ale zakotvuje určité výjimky, které vycházejí z premisy, že u některých typů pořadů je zpřístupnění bezpředmětné. Například zákon říká, že provozovatelé nemusejí zpřístupňovat hudební programy. Zákon totiž vychází z toho, že hudební obsah je pro osoby se zrakovým postižením bezpřekážkově dostupný ze své podstaty, kdežto osobám se sluchovým postižením hudební obsah nelze zprostředkovat nijak.

Zajímavé je, že francouzští filharmonici mají odlišný názor. Podle jejich soudu lze hudbu neslyšícím zprostředkovat pomocí vibrací. Pařížská filharmonie proto zavádí novinku – speciální vibrační batohy, které umožní osobám se sluchovým postižením vnímat hudbu.

Firma SoundX vyvinula technologii, která za využití umělé inteligence přepíše zvuky v koncertním sále do vibrací, jež posluchači dotykem ucítí. Vibrační batohy budou připojeny na digitální aplikaci, přičemž pořadatelé koncertu budou technologii ovládat pomocí jediného tabletu.

Zatímco v nadcházející koncertní sezóně bude tímto způsobem zprostředkováno neslyšícím jen několik vybraných představení, od sezóny 2024/2025 by touto cestou měla být zpřístupněna osobám se sluchovým postižením všechna představení pařížské filharmonie, přičemž služba bude návštěvníkům poskytována zdarma.

 

predchozí
7. 8. 2023

Hudební zážitek i pro neslyšící

Již několikrát jsme čtenáře webu Děti a média informovali o problematice zpřístupňování audiovizuálního obsahu pro osoby se sluchovým nebo zrakovým postižením, zejména pak samozřejmě pro dětské diváky. Naposledy v souvislosti s novelou zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání, která…
4. 8. 2023

ZLÍN 2023 – 7. ročník konference Média dětem, média s dětmi

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání uspořádala dne 7. června 2023 od 9:30 hodin v Malém sále Kongresového centra ve Zlíně již sedmý ročník konference Média dětem, média s dětmi. Moderovala ji členka Rady Marta Smolíková.
1. 8. 2023

Srpen v Městské knihovně v Praze

Ani v srpnu nebude na webu Děti a média chybět tradiční pozvánka za kulturou do Městské knihovny v Praze, i když ji musíme uvést upozorněním, že všechny pobočky knihovny jsou uzavřeny v období od 24. července do 6. srpna 2023.
28. 7. 2023

Při výběru filmů pro děti je na místě obezřetnost

Prvotní myšlenkou webu Děti a média při jeho vzniku bylo informovat veřejnost o rizicích audiovizuálních obsahů a ochraně před nimi. Web od svého prvopočátku poskytuje informace o sankcích, které udělovala a uděluje Rada pro rozhlasové a televizní vysílání provozovatelům vysílání či jiným…
21. 7. 2023

Digitální technologie do škol

O tom, jak významným pomocníkem při vzdělávání mohou být digitální technologie, jsme se všichni přesvědčili během covidové pandemie, kdy děti byly nuceny učit se distančně v online prostředí. Jakkoli to nebylo zcela komfortní a výuka narážela na řadu překážek, pravdou je, že se díky tomuto…
následující
info@detiamedia.cz

Fórum webu děti a media