18. 9. 2023

Omezování přístupu k sociálním sítím

O sociálních sítích a jejich neblahých dopadech na dospívající, a nejen na ně, už bylo napsáno skutečně hodně. Dnes je již podrobně popsán a empiricky ověřen vliv sociálních sítí na psychické i fyzické zdraví jejich uživatelů.

Nadbytek času strávený se sociálními sítěmi zapříčiňuje stres, depresi, úzkosti. Sociální platformy jsou nastaveny tak, že vyvolávají až nutkavou potřebu trávit na nich co nejvíce času. A tento čas je časem v podstatě promarněným, jelikož reálný užitek z něj je mizivý.

Stresujeme se, že nemůžeme být online a že nám tak cosi „utíká“, a když jsme online na síti, tak se zase stresujeme, že nestíháme ostatní aktivity a činnosti.

Sociální sítě nám život „těch druhých“ zpravidla zobrazují zcela nereálný, vyumělkovaný, jen na odiv a my máme tendenci se trápit tím, že náš život je proti tomu fádní a nezajímavý, z čehož zejména dospívající často propadají do depresí.

A to nemluvíme o množství negativity, se kterou se na sítích setkáváme a která může způsobovat úzkosti, ať již jde o zneklidňující informace, útočné komentáře, obtěžování či dokonce kyberšikanu.

Na psychické problémy pak většinou navazují problémy s fyzickým zdravím – nespavost, nechutenství, nebo naopak emoční přejídání. A od obezity už je jen krůček k vážným onemocněním, k cukrovce, nemocím srdce, rakovině. Důsledky obliby sociálních sítí tak mohou být dalekosáhlé.

Sociální sítě ale ničí nejen zdraví ale i náš sociální život. Naše mezilidské vztahy se dominantně přenášejí do online prostoru, což pro člověka jako společenského tvora není přirozené. Ztrácíme pak schopnost orientovat se v běžných situacích, které vyžadují osobní kontakt. Máme například problém rozeznávat nonverbální komunikaci, která je nedílnou součástí mezilidského dorozumívání.

Tohle všechno dnes už víme, a proto není divu, že rostou tlaky na to, aby sociální platformy byly nějakou formou regulovány, aby k nim zejména mladí lidí měli v jejich vlastním zájmu omezený přístup.

Na tyto tendence reagují jak samotní poskytovatelé služeb sociálních sítí, kteří přistupují k různým samoregulačním aktivitám, tak vlády, které hledají řešení na úrovni legislativní.

Patrně nejpřísnější právní úpravou, která limituje přístup dětí k sociálním platformám, je v nedávné době přijatý zákon v americkém Utahu. Ten v zájmu snížení nebezpečných dopadů sociálních sítí na nezletilé zavádí povinnost rodičovské kontroly či ověřování věku uživatelů.

Podle nového zákona by děti neměly používat sociální platformy v čase od 22.30 do 6.30 hodin. Kromě toho zákon umožňuje, aby bylo snadné žalovat poskytovatele služby sociálních sítí v případech, kdy by dítě v souvislosti s užíváním sociální sítě utrpělo újmu.

Ne všichni ale tuto právní úpravu hodnotí jako užitečnou. Vedle kritiků, kteří poukazují na to, že zákon povede k tomu, že sociální média získají o uživatelích ještě mnohem více osobních údajů než dosud, upozorňují experti také na to, že by uvedená legislativa mohla být ve výsledku kontraproduktivní. Někteří mladí lidé podporu sociálních platforem skutečně potřebují a odříznutí od nich jim ublíží. Týká se to například dospívajících s odlišnou sexuální orientací, kteří mnohdy hledají oporu a sounáležitost jen prostřednictvím sociálních sítí, protože své rodině a okolí se nemohou svěřit. Pokud takovým lidem bude znemožněno pohybovat se svobodně, bez dozoru rodičů a jiných omezení, ve své online komunitě, pak to na jejich duševní zdraví může mít vážné dopady.

 

- ZPĚT -
predchozí
17. 5. 2024

MÉDIA DĚTEM, MÉDIA S DĚTMI VIII.

  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání ve spolupráci se slovenskou Radou pre mediálne služby si Vás dovoluje pozvat na konferenci s názvem   MÉDIA DĚTEM, MÉDIA S DĚTMI VIII. 5. 6. 2024 od 9.00 do 13 hodin Zlín, Sál Ireny Ondrové, Kongresové centrum   Již osmý ročník konference se zaměří na…
13. 5. 2024

Neuspokojivá úroveň čtenářské gramotnosti českých žáků

V březnu letošního roku zveřejnila Česká školní inspekce výsledky testování čtenářské gramotnosti na základních a středních školách ve školním roce 2022/2023. Zjištění bohužel nejsou příliš potěšující. Téměř čtvrtina všech žáků 5. tříd, 17 % žáků 9. tříd a 21 % žáků 2. ročníků středních škol bylo…
10. 5. 2024

Ve Velké Británii se zpřísňují pravidla věkové klasifikace audiovize

Na webu Děti a média jsme se mnohokrát věnovali tématu označování pořadů věkovou klasifikací, tzv. labellingu. Vždy v daném kontextu zaznívalo, že dosud neexistuje nějaký jednotný, uznávaný nadnárodní systém označování, a to z toho důvodu, že hodnocení věkové přístupnosti u konkrétních…
7. 5. 2024

Florida zakázala dětem používat sociální sítě

V únoru letošního roku byl ve státě Florida uzákoněn zákaz sociálních sítí pro děti mladší 16 let. Přesněji řečeno, pro děti do 14 let jsou nyní sociální sítě zcela zapovězeny, adolescenti ve věku 14 – 16 let mohou užívat sociální sítě pouze s výslovným souhlasem rodičů. Přijetí zákona jeho…
3. 5. 2024

Květen v Městské knihovně v Praze

  Květnové pozvánky do Městské knihovny v Praze zahájíme netradičně, a to výzvou všem, kteří se věnují nebo chtějí věnovat literární činnosti, aby se zapojili do soutěže O knihovnickou sovu 2024.
následující
info@detiamedia.cz

Fórum webu děti a media