9. 11. 2023

55. Dětský filmový a televizní festival Oty Hofmana v Ostrově – seminář POLITICKÉ ZPRAVODAJSTVÍ

 

Po roce čtenářům webu Děti a média opět přinášíme zprávu z dalšího ročníku Dětského filmového a televizního festivalu Oty Hofmana v Ostrově v Karlovarském kraji, konkrétně ze semináře POLITICKÉ ZPRAVODAJSTVÍ.

 

V letošním roce byl termín konání přesunut zpět na původní říjnové datum, jak bývalo dlouhé roky zvykem v před-covidovém období; uskutečnil se ve dnech 8.–13. října 2023.

Úvodem připomeňme, že festival je organizován Domem kultury Ostrov na Mírovém náměstí, kde se také koná většina akcí souvisejících s festivalem. Ten je zejména přehlídkou filmů zaměřených na dětského diváka, ale kromě toho jej provází i řada doprovodných akcí, mezi něž patří v posledních letech i aktivity spojené s mediální osvětou, na nichž participuje i Rada pro rozhlasové a televizní vysílání.

Právě pod její záštitou se dne 11. října 2023 uskutečnil seminář Politické zpravodajství.

 

 

POLITICKÉ ZPRAVODAJSTVÍ

 

V letošním roce seminář proběhl nikoliv v Domě kultury Ostrov na Mírovém náměstí, jak tomu bývalo v minulých letech, ale přímo na půdě škol, konkrétně v místní průmyslové škole a gymnáziu.

Úvodní slovo semináře přednesl Marek Poledníček, ostrovský rodák a člen Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Marek Poledníček zdůraznil, že ačkoli se pozornost diváků v současnosti rozptýlila mezi různé typy audiovizuálního obsahu, televize stále zůstává důležitým zdrojem informací, zejména u starších občanů. Televize představuje bezpečný a kontrolovaný zdroj informací, který je řízen pravidly, tj. zákonem, na jehož dodržování dohlíží právě Rada pro rozhlasové a televizní vysílání.

 

Jako první přednášející vystoupil se svým příspěvkem MICHAL KARASÚřadu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Ten studentům vysvětlil poslání a kompetence Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a popsal, jakým způsobem Rada vykonává svou dozorovou činnost, včetně ukládání pokut v případech odhalení porušení některého z mediálních zákonů.

Podrobně se M. Karas následně zaměřil na problematiku monitoringu a analytického vyhodnocování zpravodajských a publicistických pořadů. Tento typ pořadů musí respektovat zásady objektivního a vyváženého informování, aby si divák mohl vytvořit na pojednávané téma vlastní názor. Je nutné oddělovat objektivní informace (zpravodajství) od subjektivních komentářů (publicistika). Je rovněž nutno zohlednit reálné postavení politického subjektu ve společnosti, a zajistit, aby žádný politický subjekt nebyl zvýhodňován či naopak defavorizován.

 

OSTROV 2023 - Michal Karas

 

M. Karas zapojil studenty do semináře otázkami, proč je dle nich objektivita a vyváženost vyhodnocována a proč je to důležité a společensky žádoucí. Uvedl, že Rada hodnotí výhradně to, zda byly porušeny zákony, a že ne každé porušení principů etické žurnalistiky je automaticky porušením zákona.

M. Karas se dále zaměřil na to, jak má vypadat objektivní a vyvážený pořad. Ten musí obsahovat věcně správné a úplné informace, a autoři pořadu musí zastávat neutrální přístup. Vždy je nezbytné dbát na to, aby ke konkrétnímu tématu zazněly všechny relevantní názory. Názorová pluralita je základem objektivního informování.

Pokud jde o samotnou analýzu politických pořadů, M. Karas uvedl, že v případě kvantitativní analýzy se hodnotí délka promluv politiků, počet výroků politiků, či počet položených otázek politikům. Kvalitativní analýza pak hodnotí průběh samotné debaty/rozhovoru, zda se moderátor zhostil úlohy kvalifikovaného oponenta, zda se doptával na nezodpovězené otázky, jaká byla vyhrocenost debaty/rozhovoru, zda si hosté skákali do řeči, zda odpovídali na položené otázky atd. Pro zhodnocení pořadu je nutná kombinace obou postupů. Samotná data bez kontextu debaty nejsou relevantní.

M. Karas prezentoval rovněž několik ukázek. Největší ohlas mezi studenty vzbudila reklama na produkty značky Vodňanské kuře, která měla premiéru v říjnu 2013 a vystupoval v ní Jaromír Jágr.  Klíčovou roli v reklamě ovšem sehrál Andrej Babiš, tehdy majitel skupiny AGROFERT (vč. Vodňanské drůbeže) a současně předseda hnutí ANO 2011. Reklama byla do vysílání zařazena jen několik týdnů před volbami do poslanecké sněmovny 25.–26. 10. 2013. Reklama vyvolala vlnu diváckých stížností, neboť toto obchodní sdělení významným způsobem zasahovalo do volební soutěže.

 

OSTROV 2023 - 2 - Michal Karas

 

Rada tehdy stála před úkolem zhodnotit, zda se jedná o politickou (zakázanou) reklamu. Pro hovořila skutečnost, že u reklamy není podstatný zadavatel, ale obsah reklamy, a že v reklamě byl přítomen a propagován kandidát. Na druhou stranu ale Rada konstatovala, že nelze zakázat podnikateli propagovat svoje produkty navzdory kandidatuře. Zadavatelem reklamy tehdy nebyl politický subjekt a sama reklama neměla politický charakter. Rada tedy ve výsledku dospěla k závěru, že k porušení zákona nedošlo.

Dále se Michal Karas ve svém příspěvku věnoval analýzám politických debat před prvním kolem prezidentských voleb 2023 v České televizi i v Českém rozhlase.  Rada nezjistila, že by některou předvolební debatou byly porušeny zásady objektivity a vyváženosti, ale v souvislosti s debatami na České televizi konstatovala, že je na místě vyvolat veřejnou diskusi o formátu a pojetí předvolebních debat ve veřejnoprávních médiích.

 

Dalším přednášejícím byl PETR VAŠEK, redaktor domácí redakce České televize (politický reportér zpravodajského pořadu Události a politický komentátor na programu ČT24).

P. Vašek nejprve představil práci politického reportéra na příkladu pouhý týden staré reportáže Škrty v dotacích 2024, uvedené v pořadu Události. Struktura reportáže obecně spočívá v tom, představit divákům úvodem na pozadí „hluboce lidského příběhu“ problematiku („emoce jsou skvělý přenašeč informace“, „babička na začátek vždy funguje“) a následně dát hlas všem relevantním stranám.

Následovala ukázka komentátorství, a to spolukomentování volebního studia z volebního štábu hnutí ANO ze dne 9. října 2021 (Sněmovní volby).

Pokud jde o samotnou Českou televizi, P. Vašek zdůraznil, že ČT není státní televizí. Jde o provozovatele ze zákona (provozovatel je zřízen zákonem), který je nezávislý na politice; jedná se o veřejnou službu. Od roku 2018 je Česká televize nejsledovanější českou televizní skupinou (31,7 % v roce 2022; Prima 26,9 %, NOVA 26, 4 %).

 

OSTROV 2023 - PETR VAŠEK

 

P. Vašek poukázal na skutečnost, že část politiků projevuje snahy nepřímo ovlivňovat obsah vysílání České televize a zpochybňovat kritické reportáže i samotnou objektivitu a vyváženost vysílání. Většina politických stran ovšem podporuje nezávislou Českou televizi a kritika z jejich strany zaznívá spíše výjimečně.

P. Vašek zdůraznil, že sama Česká televize není vyloučena z kritiky. Každý – diváci i politici – mají právo mít na Českou televizi svůj, třebas negativní, názor.

Pokud jde o přetrvávající kritiku existence koncesionářských poplatků, P. Vašek připomněl, že v případě komerčních televizí svým způsobem platíme poplatky také – reklama, vysílaná na komerčních programech, se promítá do konečné ceny výrobku.

P. Vašek dále hovořil o svých vztazích s politiky. Uvedl povinnost reportéra mít se všemi stejně korektní vztahy, povinnost zvládnout jejich výpady a asertivně hájit svou instituci, a konečně nutnost, aby se nepromítala do vysílání reportérova případná averze ke konkrétním osobám. Nutná je naučená neutralita (nedávat najevo sympatie ani antipatie).

Česká televize plní dle P. Vaška i důležitou roli v propichování tzv. sociálních bublin. Jelikož ČT musí dávat hlas všem společensky důležitým názorovým proudům, tyto se v ČT setkávají a mísí a vzniká tak prostor pro diskusi. Jde o jeden z důležitých důvodů, proč si lidé Českou televizi platí (již zmiňovanými koncesionářskými poplatky). V politických reportážích a v pořadu Události musí zaznít jak hlas vlády (má většinu a rozhoduje), tak představitelů opozice. Nezávislá média jsou hlídací pes demokracie. Je v zájmu veřejnosti ptát se po tom, co vláda dělá a proč, jaké jsou její politické záměry.

 

OSTROV 2023 - 2 - PETR VAŠEK

 

Závěrem P. Vašek představil studentům jednotlivé zpravodajské, diskusní a publicistické pořady České televize.

 

Seminář uzavřel M. Poledníček konstatováním, že pro společnost je důležité mít bezpečné, ověřené a komplexní informace.

Studenti obou škol reagovali na seminář se zájmem a ochotně se zapojovali do diskuse. Je zřejmé, že osvětová práce má smysl, a může být i zábavná.

 

 

Lenka Burešová

 

 

 

- ZPĚT -
predchozí
22. 4. 2024

TV NOVA přichází s projektem ke zvyšování mediální gramotnosti

V minulých dnech TV NOVA představila svůj edukativní projekt nazvaný Kyber tabu, průvodce vesmírem online informací, který si klade za cíl přispět k mediální výchově v ČR, a to zejména v oblasti online médií a dezinformací. Autorkou námětu je novinářka a mediální expertka Libuše Šmuclerová.
19. 4. 2024

„Festival Jeden svět 2024 – dokumentární film O karavaně a psech aneb konec nezávislých médií v Rusku“

  Jak čtenáři webu Děti a média již dávno vědí, na zdejších stránkách čas od času informujeme o zajímavých dokumentárních filmech, zabývajících se novými medii a různými fenomény s nimi souvisejícími. Obvyklým zdrojem takových snímků pro nás bývá mezinárodní festival dokumentárních filmů Jeden svět…
15. 4. 2024

Sladká výzva – hořký konec

Touha po sladkém patří k dětské přirozenosti. Co se však může stát, když se chuť na sladké násobí touhou po slávě? Snaha získat co nejvíce lajků a pozornosti na sociálních sítích bývá doprovázena mnohými výzvami neboli „challenge“, přičemž ty potravinové patří k nejčastějším.
10. 4. 2024

NOVÉ NEBEZPEČNÉ PODOBY FALEŠNÝCH (DEEP FAKE) VIDEÍ aneb Báječný nový svět

  Je tomu už nějaký čas, co jsme se zde, na stránkách webu Děti a média, věnovali v té době poměrně novému a ne až tak známému fenoménu DEEP FAKE, tedy zjednodušeně řečeno falešným videomontážím, vytvářeným pomocí nástrojů umělé inteligence.
3. 4. 2024

Dubnové pozvánky Městské knihovny

  Tradiční pozvánku na akce Městské knihovny v Praze musíme uvést informací, že v dubnu se Městská knihovna zaměřila zejména na výtvarné umění a architekturu. Připravila k těmto tématům celou řadu přednášek.
následující
info@detiamedia.cz

Fórum webu děti a media