8. 12. 2023

Jak pomocí médií podporovat rozvoj dětí

 

Média nejsou pro děti jen hrozbou a skrytým nebezpečím, jsou zdrojem mnoha příležitostí pro podporu rozvoje dětí. Média nabízejí zábavu a informace a při správném postupu a vedení dětí mohou být i významným nástrojem pomoci k získávání řady dovedností a znalostí.

 

Digitální média jsou pro děti nepochybně atraktivní a fascinující. Jejich přitažlivost spočívá v nepřeberné, až zdánlivě nekončící šíři obsahu, ve vyprávění příběhů a nabízení témat, která děti zajímají.

Tuto roli média plní různými způsoby. Televize je vypravěčem a průvodcem. Počítačové hry nabízejí možnost vklouznout do rolí a vydat se na interaktivní dobrodružství. Internet je pak zcela jiným fenoménem, který se svými neomezenými možnostmi splňuje přirozenou touhu dětí objevovat: hry, zábavná videa, celebrity a jejich příběhy, a to vše rychle, jednoduše a bez omezení.

Dobře vyrobené digitální aplikace určené k výchově a vzdělávání zpravidla dovedně využívají  ochoty dětí trávit s médii čas a dávat jim svou pozornost. Stejně tak i kvalitní počítačové hry jsou doprovázeny efekty učení: například se trénuje strategické myšlení, zlepšuje se koordinace očí a rukou a – u her, které mohou hrát dva lidé – se zlepšují komunikační dovednosti.

Technologickým milníkem usnadňujícím vstup dětí do digitální dimenze jsou média s dotykovými obrazovkami, které umožňují intuitivní ovládání a jsou dětmi často využívány přirozeně a samostatně a umožňují jim vstoupit do světa moderních médií již v raném věku.

Snaha řady rodičů uchránit děti co nejdéle vlivu digitálních médií je samozřejmě pochopitelná, ale zpravidla marná. Rodiče by proto od zákazů měli raději přejít k cílenému směřování dětí na obsahy a funkce, které jsou pro konkrétní věkovou skupinu dětí vhodné a užitečné.

Zde je možno rodičům doporučit propojení „starého“ a „moderního“. Například podpořit děti při používání digitální četby. Přiznejme si, že postupně dorůstá generace těch, kteří upřednostní tablet a čtečku před tradiční knihou. Radost ze čtení a čtenářské dovednosti jsou důležité k tomu, abychom se mohli podílet na vzdělávání, přijímat a vyhodnocovat informace a abychom mohli aktivně utvářet své prostředí. V důsledku tedy není rozhodující, zda čteme z knihy či z tabletu. Hlavní je chuť číst.

Čtení a vyprávění příběhů podporuje učení a rozvoj řeči. Děti, kterým bylo vyprávěno a předčítáno, mají tendenci snáze číst a psát. Když dítě poslouchá příběhy, mimoděk vstřebává nová slova, výrazy, slovní spojení a začleňuje je do své slovní zásoby. Psaný jazyk se stává přirozeným, stavby vět jsou snáze zapamatovány a dále, a to je podstatné, dítě se učí schopnosti koncentrace, představivosti a rozvíjí paměť.

Na rozdíl od televize, která již poskytuje všechny obrazy, nechává vyprávění příběhů a hlasité čtení prostor pro fantazii dítěte. S pomocí své imaginace vytváří „vnitřní obrazy“ a při poslechu cestuje – do jiných časů, světů, prožitků a emocí. Dítě trénuje abstraktní myšlení, podporuje se jeho kreativita a schopnost se vcítit do druhých. Zároveň se se svými pocity dokáže vypořádat hravou formou.

Předčítání je skvělý způsob, jak vytvořit „ostrovy klidu“ v každodenním životě, který je často stresující i pro ty úplně nejmenší. Už i děti jsou často zavaleny informačním smogem. Nadmíra podnětů vede k přílišné stimulaci a stresu. Společné čtení je místo pro intimní chvíle, pro utvoření místa klidu a ztišení. Zejména večer před spaním je to dobrý způsob, jak opustit vzrušení z celého dne a pomalu se uklidnit. Proto má smysl začlenit čtení nahlas do rodinných večerních rituálů.

 

Aby čtení a vyprávění bylo pro každého radost, zde je několik tipů od psychologů:

  1. V zásadě platí, že čím mladší děti jsou, tím lepší je příběhy vyprávět než předčítat, protože vyprávění příběhů se může více zaměřit na pohodu dítěte: Pokud vaše dítě ztratí zájem, můžete improvizovat a příběh upravit dle momentálního rozpoložení čtenáře.
  2. Pokud nejste zkušený vypravěč: Jednoduše začněte příběhem, který znáte, který jste často četli.
  3. Vytvořte příjemnou, tichou a útulnou atmosféru pro vyprávění a čtení nahlas: Přitulte se ke svému dítěti na pohovce nebo posteli, vypněte otravné zvuky v pozadí a najděte si ve své každodenní rutině klidnou, uvolněnou chvíli pro čtení a vyprávění příběhů.
  4. Nechte své dítě, aby si vybralo, jakou knihu by chtělo číst. Děti milují příběhy, které znají a nevadí jim opakování. Děti by si raději při večerním spánkovém rituálu daly předčítat knihu, kterou již znají, znovu a znovu.
  5. Děti by měly mít možnost přerušit, zeptat se, komentovat nebo „pokračovat“ v příběhu při čtení a vyprávění. Nebo můžete vzít návrhy od svého dítěte a začlenit je do příběhu (například zakomponováním každodenních situací s dítětem nebo změnou jmen). Příběhy pak nikdy nenudí a naváže se spojení s životem dítěte.
  6. Nebojte se ostudy: čtěte a mluvte klidně s velkým výrazem a zkuste být na chvíli hercem. Napodobujte hlasy a zvuky, mluvte nahlas, někdy potichu, dramatizujte nebo tajuplně šeptejte – meze se nekladou.

 

Zdroje:

https://www.kindergesundheit-info.de/themen/medien/mediennutzung/medien-chancen/

https://www.kindergesundheit-info.de/themen/spielen/hauptsache-spielen/vorlesen-erzaehlen/

 

 

- ZPĚT -
predchozí
19. 2. 2024

Film Jan Žižka není určen do vysílání před 22. hodinou

V listopadu 2023 byl do vysílání televizního programu Prima zařazen film Jan Žižka. Historizující snímek režiséra Petra Jákla, který vznikl s rozpočtem takřka půl miliardy korun, se volně inspiruje událostmi v Zemích Koruny české na začátku 15. století. Do filmu byla obsazena řada zahraničních…
9. 2. 2024

Králové videa aneb takoví jsme byli: vzpomínka na dobu rychlodabingu

Různých dokumentů, které nějakým způsobem reflektují svět médií, jsme již představili čtenářům webu Děti a média povícero. Snad ještě nikdy se však nejednalo o dokument českého (či slovenského) původu, a zcela jistě jsme se dosud nezabývali tak specifickou tématikou, charakterizující určitou dobu a…
6. 2. 2024

Únorový kulturní program Městské knihovny

Na webu Děti a média pravidelně informujeme o rozmanitých kulturních a společenských akcích, které pro Pražany, a nejen pro ně, připravuje Městská knihovna. Hlavním posláním knihovníků a knihovnic ale samozřejmě zůstává péče o knižní fondy a metodická pomoc čtenářům. V rámci této své činnosti…
31. 1. 2024

Zahraniční stížnosti na české provozovatele vysílání

  Fakt, že Rada pro rozhlasové a televizní vysílání dozoruje nad televizními programy vysílanými v České republice, je veřejnosti všeobecně známý, mnohem méně se však ví, že Rada musí dohlížet rovněž na desítky televizních programů, které jsou vysílány výhradně v zahraničí, a to nejen na území…
25. 1. 2024

Sociální sítě skupiny Prima pod kontrolou

  Na podzim loňského roku zahájila skupina televize Prima automatizovanou kontrolu devíti facebookových a pěti instagramových profilů televize Prima pomocí nástroje založeného na dovednostech umělé inteligence. Nástroj naprogramoval technologický startup Elv.ai.
následující
info@detiamedia.cz

Fórum webu děti a media