31. 1. 2024

Zahraniční stížnosti na české provozovatele vysílání

 

Fakt, že Rada pro rozhlasové a televizní vysílání dozoruje nad televizními programy vysílanými v České republice, je veřejnosti všeobecně známý, mnohem méně se však ví, že Rada musí dohlížet rovněž na desítky televizních programů, které jsou vysílány výhradně v zahraničí, a to nejen na území Evropské unie, ale rovněž v Asii či Africe. Pod dozorovou činnost Rady tak spadá třeba i program šířený v Súdánu, v Somálsku nebo v Hongkongu. Taková situace nastane, pokud v České republice požádá o licenci společnost, která zde sídlí, ale která plánuje vysílat, zpravidla prostřednictvím družice nebo zvláštních přenosových systémů, právě do těchto států. Česká republika se pak u takových programů stává tzv. zemí původu, a státy, kam je vysílání šířeno, jsou zeměmi cílovými.

 

Vyskytne-li se ve vysílání takového programu v cílové zemi nějaký problém, například je-li odvysílán obsah, který může ohrozit dětské diváky, pak se tamější mediální regulátor obrátí právě na regulátora země původu, aby se „svým“ provozovatelem problém vyřešil. Tento postup se samozřejmě zpravidla neuplatňuje ze Súdánu či Somálska, ale vždy mezi státy Evropské unie, které podléhají společné právní úpravě – Směrnici o audiovizuálních mediálních službách.

Na sklonku roku 2023 Rada řešila dva takové případy.

 

V říjnu 2023 se na Radu obrátil maďarský mediální regulátor v souvislosti s odvysíláním filmu „Velká bílá“ (A nagy fehér; původní název: Great White) dne 13. října 2023 od 14:07 hodin na programu Film Cafe (Maďarsko) provozovatele AMC NETWORKS CENTRAL EUROPE, s.r.o.

Film je jedním z dlouhé řady „žraločích hororů“. Bílému lidožravému žralokovi je v tomto snímku vydána na milost a nemilost skupinka trosečníků na malém nafukovacím člunu. Film obsahuje řadu brutálních a děsivých scén. Maďarský regulátor upozornil na skutečnost, že film byl odvysílán, aniž by byl řádně označen věkovou hranicí přístupnosti a zařazen do odpovídajícího vysílacího času, jak vyžaduje maďarský zákon o mediálních službách.

Rada provedla monitoring a analýzu filmu, ale nezjistila, že by odvysíláním snímku byl porušen český zákon o vysílání. Nicméně shledala, že provozovatel nerespektuje přísnější maďarskou zákonnou úpravu, která zakotvuje povinné označování pořadů.

Rada proto rozhodla vyzvat provozovatele AMC Networks Central Europe s.r.o., jakožto provozovatele programu FILM CAFE, směrovaného na území Maďarska, k dodržování přísnějších pravidel obecného veřejného zájmu formulovaných právním řádem Maďarska, konkrétně ve věci zařazování maďarských symbolů věkové klasifikace.

 

V listopadu 2023 se pak na Radu obrátil francouzský mediální regulátor se stížností na pořad Frenchie Shore vysílaný na programu MTV France od 23.00 hodin. Jde o reality show založenou na tom, že po nějaký čas je ve vile uzavřena skupina žen a mužů, kteří vstupují do interakce. V tomto případě takřka výhradně sexuální. Stížnost upozornila, že pořad Frenchie Shore vyvolává ve Francii značnou vlnu nevole, včetně negativních prohlášení členů vlády a parlamentu. Dle vyjádření předsedy francouzského regulátora tento pořad otevřel otázky ohledně respektování a ochrany lidské důstojnosti a také ohledně ochrany nezletilých v souvislosti s explicitním sexuálním obsahem pořadu.

Rada provedla monitoring pořadu, který výhrady francouzského regulátora potvrdil. Z analýzy vyplynulo, že reality show Frenchie Shore obsahuje četné scény soulože, orálního sexu, odhalených pohlavních orgánů, které jsou sice rozostřeny, nicméně ne natolik, aby je nebylo možno identifikovat. Pořad rovněž zahrnuje hrubě obscénní a vulgární dialogy. Sexualita je jádrem pořadu a každé konverzace.

Analýzou bylo dále zjištěno, že pořad je označen piktogramem 18+, označujícím jeho nevhodnost pro nezletilé diváky. Tento piktogram pak zůstává v pravém dolním rohu obrazovky po celou dobu vysílání pořadu. Před začátkem pořadu je zařazeno textové upozornění, čtené zároveň nahlas: „Ce programme contient un language, des scenes et des references sexuelles qui peuvent choquer les jeunes téléspectateurus.“ („Tento program obsahuje jazyk, scény a sexuální narážky, které mohou být pro mladé diváky urážlivé.“) Je nutno konstatovat, že tato opatření – piktogram věkové nepřístupnosti pro nezletilé, slovní upozornění na ohrožující obsah a zařazení pořadu do nočních vysílacích hodin, splňují požadavky české právní úpravy. Rada tak nezjistila spáchání přestupku ze strany provozovatele.

Z podání francouzského regulátora ovšem jasně vyplynulo, jakým způsobem lze ve Francii do vysílání zařazovat pořady, které jsou určeny pouze osobám starším 18 let. Takový pořad smí být vysílán pouze mezi půlnocí a pátou hodinou ranní, musí být označen přesně tak, jak francouzský zákon ukládá, a může být zařazen pouze na programech specifického zaměření („cinema channels“). Pořad Frenchie Shore by tak na programu MTV France neměl být vůbec vysílán.

Rada proto rozhodla vyzvat provozovatele ViacomCBS Networks International Czech s.r.o., jakožto provozovatele programu MTV France, směrovaného mj. na území Francie, k dodržování přísnějších pravidel obecného veřejného zájmu formulovaných právním řádem Francouzské republiky v souvislosti s pořady, které se nedoporučují pro osoby mladší 18 let.

 

Oba provozovatelé by měli na výzvu Rady reagovat změnami, které uvedou vysílaní daných programů v cílových zemích do souladu s tamějšími právními pravidly.

 

 

- ZPĚT -
predchozí
20. 6. 2024

ZLÍN 2024 – 8. ročník konference Média dětem, média s dětmi

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání uspořádala v úzké spolupráci se slovenskou Radou pre mediálne služby dne 5. června 2023 od 9:00 hodin v Sálu Ireny Ondrové Kongresového centra ve Zlíně již osmý ročník konference Média dětem, média s dětmi.
17. 6. 2024

Projekt #GeneraceAI otevírá cestu k porozumění umělé inteligenci

  Když jsme přibližně před rokem na webu Děti a média poprvé psali o umělé inteligenci (AI) a jejím uplatnění, šlo o zcela nový fenomén, který si zájemci jen nesměle testovali, zejména proto, aby získali prvotní dojem, co to vlastně je AI a jaké jsou její možnosti a limity. A pravdou je, že…
11. 6. 2024

Opatření přijatá na podporu mediální gramotnosti v roce 2023

  Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání ukládá Radě pro rozhlasové a televizní vysílání povinnost, aby každoročně ve své výroční zprávě zveřejňovala informace o úrovni mediální gramotnosti ve vztahu k novým komunikačním technologiím a o opatřeních přijímaných na podporu mediální…
5. 6. 2024

Červen v Městské knihovně v Praze

Červnové pozvánky do Městské knihovny v Praze začneme připomínkou Festivalu muzejních nocí, do kterého se Městská knihovna v Praze zapojí 7. června od 17.00 do 22.00 hodin. V jeho rámci Městská knihovna představí veřejnosti své Oddělení vzácných tisků, které v letošním roce slaví třicetileté…
3. 6. 2024

Zvol si info národním vítězem Ceny Karla Velikého

  Každý rok je Evropským parlamentem a Nadací Mezinárodní ceny Karla Velikého v Cáchách udělována Cena Karla Velikého pro mladé Evropany. O tuto cenu se mohou ucházet projekty, které podporují evropské a mezinárodní porozumění, společnou myšlenku evropské identity a integrace, jsou vzorem pro mladé…
následující
info@detiamedia.cz

Fórum webu děti a media