12. 3. 2024

Číst knížky je cool

Jakkoli web Děti a média klade opakovaně důraz na nezbytnost mediální gramotnosti a v současnosti pak speciálně gramotnosti digitální a informační, žádné z těchto gramotností by nebylo dosaženo bez té zcela základní – gramotnosti čtenářské.

A hovoříme-li o čtenářské gramotnosti, pak samozřejmě nemíníme jen základní dovednost umět číst, ale zejména schopnost textu správně porozumět a dále s ním pracovat. Chceme-li vychovat z našich dětí vzdělané dospělé, neudělá to za nás žádná digitální aplikace či pokročilá informační technologie, vždy a za každých okolností bude základem knížka.

Na rodiče lze jen apelovat, aby učili děti vztahu ke knížkám a ke čtení. Display mobilu nebo obrazovka počítače jistě zaujme každé batole, ale ke správnému vývoji mozku a rozvoji kognitivních schopností mnohem víc přispěje dětská knížka. Děti, kterým se doma od malička četlo, zcela přirozeně po knize sahají i ve vyšším věku. Takové děti mají šanci poznat, že čtení jim přináší úplně jinou úroveň zážitku.

Lásku ke knížkám českým dětem pomáhají pěstovat i knihovny. Není tajemstvím, že Česká republika patří k zemím s vůbec nejhustší sítí knihoven. Jen na území Prahy je neuvěřitelných 417 knihoven. Vedle těch městských a místních, které zná veřejnost nejlépe, jsou to i knihovny univerzitní, národní, specializované či například knihovna akademie věd. Do odborných knihoven většina z nás asi běžně nezavítá, ale členským průkazem městské knihovny disponuje takřka každý a vůbec není třeba se bát brát s sebou i ty nejmenší návštěvníky. Mnohé knihovny jsou na to dokonce připravené v podobě dětských koutků. Děti si zde mohou hrát, prohlížet knížky a také ho rodiče mohou využít k pohlídání své ratolesti, zatím co si mohou vybírat v klidu knihy pro sebe. V dětských koutcích také mnohdy probíhají doprovodné programy, ať již divadelní představení, výtvarné akce, soutěže, dílničky apod.

Těm, kteří si naše rady chtějí vzít k srdci, můžeme doporučit web Rostemesknihou.cz | Kampaň na podporu četby knih. Kampaň na podporu dětského čtenářství zahrnuje řadu atraktivních a zábavných akcí a událostí. Organizuje například Dny dětského čtení, kdy se běžné role vyměňují, jelikož ze svých oblíbených knížek čtou děti svým blízkým, soutěžní Souboj čtenářů pro školní kolektivy či dětské přehlídky jevištního čtení Čtenář na jevišti. Pro děti a dospívající s vlastními literárními ambicemi probíhají rovněž soutěže mladých spisovatelů a básníků.

Součástí kampaně je rovněž web Rostík.cz | Rosteme s knihou (rostik.cz), kde si děti vyměňují své názory na knížky, předávají tipy a vytvářejí žebříčky popularity knižních titulů.

Věříme, že děti, které vyrůstají mezi knížkami, na ně nezanevřou ani ve světě přehlceném digitalizací.

 

- ZPĚT -
predchozí
20. 6. 2024

ZLÍN 2024 – 8. ročník konference Média dětem, média s dětmi

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání uspořádala v úzké spolupráci se slovenskou Radou pre mediálne služby dne 5. června 2023 od 9:00 hodin v Sálu Ireny Ondrové Kongresového centra ve Zlíně již osmý ročník konference Média dětem, média s dětmi.
17. 6. 2024

Projekt #GeneraceAI otevírá cestu k porozumění umělé inteligenci

  Když jsme přibližně před rokem na webu Děti a média poprvé psali o umělé inteligenci (AI) a jejím uplatnění, šlo o zcela nový fenomén, který si zájemci jen nesměle testovali, zejména proto, aby získali prvotní dojem, co to vlastně je AI a jaké jsou její možnosti a limity. A pravdou je, že…
11. 6. 2024

Opatření přijatá na podporu mediální gramotnosti v roce 2023

  Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání ukládá Radě pro rozhlasové a televizní vysílání povinnost, aby každoročně ve své výroční zprávě zveřejňovala informace o úrovni mediální gramotnosti ve vztahu k novým komunikačním technologiím a o opatřeních přijímaných na podporu mediální…
5. 6. 2024

Červen v Městské knihovně v Praze

Červnové pozvánky do Městské knihovny v Praze začneme připomínkou Festivalu muzejních nocí, do kterého se Městská knihovna v Praze zapojí 7. června od 17.00 do 22.00 hodin. V jeho rámci Městská knihovna představí veřejnosti své Oddělení vzácných tisků, které v letošním roce slaví třicetileté…
3. 6. 2024

Zvol si info národním vítězem Ceny Karla Velikého

  Každý rok je Evropským parlamentem a Nadací Mezinárodní ceny Karla Velikého v Cáchách udělována Cena Karla Velikého pro mladé Evropany. O tuto cenu se mohou ucházet projekty, které podporují evropské a mezinárodní porozumění, společnou myšlenku evropské identity a integrace, jsou vzorem pro mladé…
následující
info@detiamedia.cz

Fórum webu děti a media