12. 3. 2024

Číst knížky je cool

Jakkoli web Děti a média klade opakovaně důraz na nezbytnost mediální gramotnosti a v současnosti pak speciálně gramotnosti digitální a informační, žádné z těchto gramotností by nebylo dosaženo bez té zcela základní – gramotnosti čtenářské.

A hovoříme-li o čtenářské gramotnosti, pak samozřejmě nemíníme jen základní dovednost umět číst, ale zejména schopnost textu správně porozumět a dále s ním pracovat. Chceme-li vychovat z našich dětí vzdělané dospělé, neudělá to za nás žádná digitální aplikace či pokročilá informační technologie, vždy a za každých okolností bude základem knížka.

Na rodiče lze jen apelovat, aby učili děti vztahu ke knížkám a ke čtení. Display mobilu nebo obrazovka počítače jistě zaujme každé batole, ale ke správnému vývoji mozku a rozvoji kognitivních schopností mnohem víc přispěje dětská knížka. Děti, kterým se doma od malička četlo, zcela přirozeně po knize sahají i ve vyšším věku. Takové děti mají šanci poznat, že čtení jim přináší úplně jinou úroveň zážitku.

Lásku ke knížkám českým dětem pomáhají pěstovat i knihovny. Není tajemstvím, že Česká republika patří k zemím s vůbec nejhustší sítí knihoven. Jen na území Prahy je neuvěřitelných 417 knihoven. Vedle těch městských a místních, které zná veřejnost nejlépe, jsou to i knihovny univerzitní, národní, specializované či například knihovna akademie věd. Do odborných knihoven většina z nás asi běžně nezavítá, ale členským průkazem městské knihovny disponuje takřka každý a vůbec není třeba se bát brát s sebou i ty nejmenší návštěvníky. Mnohé knihovny jsou na to dokonce připravené v podobě dětských koutků. Děti si zde mohou hrát, prohlížet knížky a také ho rodiče mohou využít k pohlídání své ratolesti, zatím co si mohou vybírat v klidu knihy pro sebe. V dětských koutcích také mnohdy probíhají doprovodné programy, ať již divadelní představení, výtvarné akce, soutěže, dílničky apod.

Těm, kteří si naše rady chtějí vzít k srdci, můžeme doporučit web Rostemesknihou.cz | Kampaň na podporu četby knih. Kampaň na podporu dětského čtenářství zahrnuje řadu atraktivních a zábavných akcí a událostí. Organizuje například Dny dětského čtení, kdy se běžné role vyměňují, jelikož ze svých oblíbených knížek čtou děti svým blízkým, soutěžní Souboj čtenářů pro školní kolektivy či dětské přehlídky jevištního čtení Čtenář na jevišti. Pro děti a dospívající s vlastními literárními ambicemi probíhají rovněž soutěže mladých spisovatelů a básníků.

Součástí kampaně je rovněž web Rostík.cz | Rosteme s knihou (rostik.cz), kde si děti vyměňují své názory na knížky, předávají tipy a vytvářejí žebříčky popularity knižních titulů.

Věříme, že děti, které vyrůstají mezi knížkami, na ně nezanevřou ani ve světě přehlceném digitalizací.

 

- ZPĚT -
predchozí
22. 4. 2024

TV NOVA přichází s projektem ke zvyšování mediální gramotnosti

V minulých dnech TV NOVA představila svůj edukativní projekt nazvaný Kyber tabu, průvodce vesmírem online informací, který si klade za cíl přispět k mediální výchově v ČR, a to zejména v oblasti online médií a dezinformací. Autorkou námětu je novinářka a mediální expertka Libuše Šmuclerová.
19. 4. 2024

„Festival Jeden svět 2024 – dokumentární film O karavaně a psech aneb konec nezávislých médií v Rusku“

  Jak čtenáři webu Děti a média již dávno vědí, na zdejších stránkách čas od času informujeme o zajímavých dokumentárních filmech, zabývajících se novými medii a různými fenomény s nimi souvisejícími. Obvyklým zdrojem takových snímků pro nás bývá mezinárodní festival dokumentárních filmů Jeden svět…
15. 4. 2024

Sladká výzva – hořký konec

Touha po sladkém patří k dětské přirozenosti. Co se však může stát, když se chuť na sladké násobí touhou po slávě? Snaha získat co nejvíce lajků a pozornosti na sociálních sítích bývá doprovázena mnohými výzvami neboli „challenge“, přičemž ty potravinové patří k nejčastějším.
10. 4. 2024

NOVÉ NEBEZPEČNÉ PODOBY FALEŠNÝCH (DEEP FAKE) VIDEÍ aneb Báječný nový svět

  Je tomu už nějaký čas, co jsme se zde, na stránkách webu Děti a média, věnovali v té době poměrně novému a ne až tak známému fenoménu DEEP FAKE, tedy zjednodušeně řečeno falešným videomontážím, vytvářeným pomocí nástrojů umělé inteligence.
3. 4. 2024

Dubnové pozvánky Městské knihovny

  Tradiční pozvánku na akce Městské knihovny v Praze musíme uvést informací, že v dubnu se Městská knihovna zaměřila zejména na výtvarné umění a architekturu. Připravila k těmto tématům celou řadu přednášek.
následující
info@detiamedia.cz

Fórum webu děti a media