29. 4. 2024

I pouhá upoutávka na pořad může být pro děti ohrožující

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání upozornila provozovatele hudebního programu Óčko STAR na porušení zákonné povinnosti nezařazovat v době od 06:00 hodin do 22:00 hodin do vysílání pořady, které by mohly narušit fyzický, psychický nebo mravní vývoj nezletilých osob. K porušení zákona došlo odvysíláním upoutávky, která zvala diváky na pořad Moje obří péro, dne 13. ledna 2024 od 11:28 hodin.

Moje obří péro (My Massive Cock) je britský dokumentární pořad z roku 2022. Pořad se věnuje potížím, se kterými se musejí potýkat muži s nadměrně velkými genitáliemi. Pořad samotný byl do vysílání zařazen až v nočních hodinách. Upoutávka, která byla odvysílána v dopoledních hodinách, kdy mohou být u televizních obrazovek děti, představila uvedené téma způsobem, který mohl mít negativní dopad na zdravý psychosexuální vývoj dětí.

Upoutávka představuje útržky výpovědí respondentů, kteří se vyjadřují k otázce nadměrné velikosti penisu. Výroky doplňuje redakční komentář, dle kterého přinášejí příliš velké mužské pohlavní orgány dotyčným osobám problémy. Vizuální složka zachycuje kromě hovořících respondentů také prostřihy zobrazující rozostřené mužské intimní partie.

Z upoutávky je patrné, že se nejedná o standardní (seriózní) dokumentární pořad, ale o dílo, které k tématu přistupuje se značnou mírou bulvarizace. To ostatně naznačuje už samotný název pořadu, resp. volba výrazu označujícího penis („péro“) a opakované záběry z oblasti mužských intimních partií. Pořad (patrně záměrně) vyvolává asociace s pornografickým obsahem, čímž si získává vyšší diváckou pozornost. Bulvarizace tématu týkajícího se velikosti pohlavních orgánů a volba výrazových prostředků vyvolávajících konotace s pornografií může u nezletilých diváků vytvářet deformované představy o lidské sexualitě a narušit tak jejich mravní vývoj.

 

- ZPĚT -
predchozí
17. 5. 2024

MÉDIA DĚTEM, MÉDIA S DĚTMI VIII.

  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání ve spolupráci se slovenskou Radou pre mediálne služby si Vás dovoluje pozvat na konferenci s názvem   MÉDIA DĚTEM, MÉDIA S DĚTMI VIII. 5. 6. 2024 od 9.00 do 13 hodin Zlín, Sál Ireny Ondrové, Kongresové centrum   Již osmý ročník konference se zaměří na…
13. 5. 2024

Neuspokojivá úroveň čtenářské gramotnosti českých žáků

V březnu letošního roku zveřejnila Česká školní inspekce výsledky testování čtenářské gramotnosti na základních a středních školách ve školním roce 2022/2023. Zjištění bohužel nejsou příliš potěšující. Téměř čtvrtina všech žáků 5. tříd, 17 % žáků 9. tříd a 21 % žáků 2. ročníků středních škol bylo…
10. 5. 2024

Ve Velké Británii se zpřísňují pravidla věkové klasifikace audiovize

Na webu Děti a média jsme se mnohokrát věnovali tématu označování pořadů věkovou klasifikací, tzv. labellingu. Vždy v daném kontextu zaznívalo, že dosud neexistuje nějaký jednotný, uznávaný nadnárodní systém označování, a to z toho důvodu, že hodnocení věkové přístupnosti u konkrétních…
7. 5. 2024

Florida zakázala dětem používat sociální sítě

V únoru letošního roku byl ve státě Florida uzákoněn zákaz sociálních sítí pro děti mladší 16 let. Přesněji řečeno, pro děti do 14 let jsou nyní sociální sítě zcela zapovězeny, adolescenti ve věku 14 – 16 let mohou užívat sociální sítě pouze s výslovným souhlasem rodičů. Přijetí zákona jeho…
3. 5. 2024

Květen v Městské knihovně v Praze

  Květnové pozvánky do Městské knihovny v Praze zahájíme netradičně, a to výzvou všem, kteří se věnují nebo chtějí věnovat literární činnosti, aby se zapojili do soutěže O knihovnickou sovu 2024.
následující
info@detiamedia.cz

Fórum webu děti a media