7. 5. 2024

Florida zakázala dětem používat sociální sítě

V únoru letošního roku byl ve státě Florida uzákoněn zákaz sociálních sítí pro děti mladší 16 let.

Přesněji řečeno, pro děti do 14 let jsou nyní sociální sítě zcela zapovězeny, adolescenti ve věku 14 – 16 let mohou užívat sociální sítě pouze s výslovným souhlasem rodičů. Přijetí zákona jeho podporovatelé odůvodňují prokázanými negativními dopady užívání sociálních sítí nezletilými. Poukazují na rizika, která se s užíváním sociálních sítí pojí, zejména na kyberšikanu, útoky sexuálních predátorů a rostoucí počet sebevražd mladých lidí.

Kritici tohoto legislativního kroku naopak upozorňují, že zákaz může být v rozporu s Ústavou Spojených států.

 

Nová floridská právní úprava v současnosti patří k nejpřísnějším zákazům používání sociálních médií nezletilými na světě. V minulosti o podobné legislativě diskutovalo více států v rámci USA, ale Florida jako první a zatím jediná přistoupila k takto rozsáhlému zákazu. V loňském roce sice byl přijat zákon omezující přístup dětí k sociálním sítím například i v Utahu, ale tamější úprava věc řeší povinností rodičovské kontroly a zákazem používání sociálních platforem dětmi v čase od 22.30 do 6.30 hodin.

Floridský zákon, který vstoupí v účinnost od 1. ledna 2025, se vztahuje na všechny stránky sociálních sítí, které sledují činnost uživatelů, umožňují dětem nahrávat materiál a komunikovat s ostatními a používají tzv. návykové algoritmy, které vyvolávají nadměrné nebo nutkavé používání. Do zákazu tak spadají sítě Facebook, Instagram, TikTok a mnoho dalších.

Podle zastánců nového zákona přijatý zákaz představuje důležitou ochrannou bariéru pro psychické zdraví dospívajících, kteří jsou zvláště zranitelnou skupinou citlivě reagující na negativní vlivy online komunikace.

V důsledku nové právní úpravy budou provozovatelé sociálních sítí nuceni nastavit systémy tak, aby zahrnovaly spolehlivé nástroje ověřování věku uživatelů. Navíc budou muset odstranit všechny účty osob mladších 14 let a osob ve věku 14 – 16 let, které nezískaly výslovný souhlas rodičů. Pokud tak sociální sítě neučiní, rodiče budou moci proti nim podat žalobu.

Za pozornost stojí, že původně měl být zákon na Floridě ještě přísnější, když měl zakazovat přístup na sociální sítě všem uživatelům do 16 let bez výjimky. Tato úprava na konec přijata nebyla s odůvodněním, že by příliš omezovala rodičovská práva nad rozhodováním o on-line aktivitách dětí.

Snaha omezit vliv sociálních médií na dospívající ovšem není patrná pouze v USA, rovněž evropské státy stále častěji volají po ochraně nezletilých před negativními dopady nadměrného užívání sociálních sítí na psychické i fyzické zdraví, které byly již opakovaně empiricky ověřeny.

 

 

- ZPĚT -
predchozí
17. 5. 2024

MÉDIA DĚTEM, MÉDIA S DĚTMI VIII.

  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání ve spolupráci se slovenskou Radou pre mediálne služby si Vás dovoluje pozvat na konferenci s názvem   MÉDIA DĚTEM, MÉDIA S DĚTMI VIII. 5. 6. 2024 od 9.00 do 13 hodin Zlín, Sál Ireny Ondrové, Kongresové centrum   Již osmý ročník konference se zaměří na…
13. 5. 2024

Neuspokojivá úroveň čtenářské gramotnosti českých žáků

V březnu letošního roku zveřejnila Česká školní inspekce výsledky testování čtenářské gramotnosti na základních a středních školách ve školním roce 2022/2023. Zjištění bohužel nejsou příliš potěšující. Téměř čtvrtina všech žáků 5. tříd, 17 % žáků 9. tříd a 21 % žáků 2. ročníků středních škol bylo…
10. 5. 2024

Ve Velké Británii se zpřísňují pravidla věkové klasifikace audiovize

Na webu Děti a média jsme se mnohokrát věnovali tématu označování pořadů věkovou klasifikací, tzv. labellingu. Vždy v daném kontextu zaznívalo, že dosud neexistuje nějaký jednotný, uznávaný nadnárodní systém označování, a to z toho důvodu, že hodnocení věkové přístupnosti u konkrétních…
7. 5. 2024

Florida zakázala dětem používat sociální sítě

V únoru letošního roku byl ve státě Florida uzákoněn zákaz sociálních sítí pro děti mladší 16 let. Přesněji řečeno, pro děti do 14 let jsou nyní sociální sítě zcela zapovězeny, adolescenti ve věku 14 – 16 let mohou užívat sociální sítě pouze s výslovným souhlasem rodičů. Přijetí zákona jeho…
3. 5. 2024

Květen v Městské knihovně v Praze

  Květnové pozvánky do Městské knihovny v Praze zahájíme netradičně, a to výzvou všem, kteří se věnují nebo chtějí věnovat literární činnosti, aby se zapojili do soutěže O knihovnickou sovu 2024.
následující
info@detiamedia.cz

Fórum webu děti a media