7. 5. 2024

Florida zakázala dětem používat sociální sítě

V únoru letošního roku byl ve státě Florida uzákoněn zákaz sociálních sítí pro děti mladší 16 let.

Přesněji řečeno, pro děti do 14 let jsou nyní sociální sítě zcela zapovězeny, adolescenti ve věku 14 – 16 let mohou užívat sociální sítě pouze s výslovným souhlasem rodičů. Přijetí zákona jeho podporovatelé odůvodňují prokázanými negativními dopady užívání sociálních sítí nezletilými. Poukazují na rizika, která se s užíváním sociálních sítí pojí, zejména na kyberšikanu, útoky sexuálních predátorů a rostoucí počet sebevražd mladých lidí.

Kritici tohoto legislativního kroku naopak upozorňují, že zákaz může být v rozporu s Ústavou Spojených států.

 

Nová floridská právní úprava v současnosti patří k nejpřísnějším zákazům používání sociálních médií nezletilými na světě. V minulosti o podobné legislativě diskutovalo více států v rámci USA, ale Florida jako první a zatím jediná přistoupila k takto rozsáhlému zákazu. V loňském roce sice byl přijat zákon omezující přístup dětí k sociálním sítím například i v Utahu, ale tamější úprava věc řeší povinností rodičovské kontroly a zákazem používání sociálních platforem dětmi v čase od 22.30 do 6.30 hodin.

Floridský zákon, který vstoupí v účinnost od 1. ledna 2025, se vztahuje na všechny stránky sociálních sítí, které sledují činnost uživatelů, umožňují dětem nahrávat materiál a komunikovat s ostatními a používají tzv. návykové algoritmy, které vyvolávají nadměrné nebo nutkavé používání. Do zákazu tak spadají sítě Facebook, Instagram, TikTok a mnoho dalších.

Podle zastánců nového zákona přijatý zákaz představuje důležitou ochrannou bariéru pro psychické zdraví dospívajících, kteří jsou zvláště zranitelnou skupinou citlivě reagující na negativní vlivy online komunikace.

V důsledku nové právní úpravy budou provozovatelé sociálních sítí nuceni nastavit systémy tak, aby zahrnovaly spolehlivé nástroje ověřování věku uživatelů. Navíc budou muset odstranit všechny účty osob mladších 14 let a osob ve věku 14 – 16 let, které nezískaly výslovný souhlas rodičů. Pokud tak sociální sítě neučiní, rodiče budou moci proti nim podat žalobu.

Za pozornost stojí, že původně měl být zákon na Floridě ještě přísnější, když měl zakazovat přístup na sociální sítě všem uživatelům do 16 let bez výjimky. Tato úprava na konec přijata nebyla s odůvodněním, že by příliš omezovala rodičovská práva nad rozhodováním o on-line aktivitách dětí.

Snaha omezit vliv sociálních médií na dospívající ovšem není patrná pouze v USA, rovněž evropské státy stále častěji volají po ochraně nezletilých před negativními dopady nadměrného užívání sociálních sítí na psychické i fyzické zdraví, které byly již opakovaně empiricky ověřeny.

 

 

- ZPĚT -
predchozí
10. 7. 2024

Ještě jedno ohlédnutí za festivalem Jeden svět 2024

  Letošnímu ročníku festivalu dokumentárních filmů Jeden svět jsme se již jednou věnovali; jednalo se však o článek zacílený především na jeden konkrétní film (O karavaně a psech – o konci nezávislých médií v Rusku). Nyní bychom se rádi k festivalu ještě jednou vrátili a čtenářům webu Děti a média…
4. 7. 2024

Červencové pozvánky Městské knihovny v Praze

V červenci má tradičně řada poboček Městské knihovny letní uzavírku, to ovšem neznamená, že by Městská knihovna neměla přes letní prázdniny pro své malé i velké čtenáře připravenou celou řadu akcí.
20. 6. 2024

ZLÍN 2024 – 8. ročník konference Média dětem, média s dětmi

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání uspořádala v úzké spolupráci se slovenskou Radou pre mediálne služby dne 5. června 2023 od 9:00 hodin v Sálu Ireny Ondrové Kongresového centra ve Zlíně již osmý ročník konference Média dětem, média s dětmi.
17. 6. 2024

Projekt #GeneraceAI otevírá cestu k porozumění umělé inteligenci

  Když jsme přibližně před rokem na webu Děti a média poprvé psali o umělé inteligenci (AI) a jejím uplatnění, šlo o zcela nový fenomén, který si zájemci jen nesměle testovali, zejména proto, aby získali prvotní dojem, co to vlastně je AI a jaké jsou její možnosti a limity. A pravdou je, že…
11. 6. 2024

Opatření přijatá na podporu mediální gramotnosti v roce 2023

  Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání ukládá Radě pro rozhlasové a televizní vysílání povinnost, aby každoročně ve své výroční zprávě zveřejňovala informace o úrovni mediální gramotnosti ve vztahu k novým komunikačním technologiím a o opatřeních přijímaných na podporu mediální…
následující
info@detiamedia.cz

Fórum webu děti a media