5. 6. 2024

Červen v Městské knihovně v Praze

Červnové pozvánky do Městské knihovny v Praze začneme připomínkou Festivalu muzejních nocí, do kterého se Městská knihovna v Praze zapojí 7. června od 17.00 do 22.00 hodin. V jeho rámci Městská knihovna představí veřejnosti své Oddělení vzácných tisků, které v letošním roce slaví třicetileté výročí. Návštěvníci budou mít ojedinělou příležitost prohlédnout si i nejcennější historické tisky.

Klubovně MK bude k vidění slavná Hollarova veduta Prahy nebo Merianova Topografie z roku 1650. Nebudou chybět ani první vydání děl našich klasiků, ukázky zajímavých knižních vazeb nebo nejstarší slabikáře. A protože oddělení má i vzácné tisky vydané v současnosti, představí i některé nové bibliofilie a faksimile.

Zálivu MK bude od 18.00 hodin přednášet PhDr. Jana Kozáková o vůbec nejstarších a nejhodnotnějších exponátech, včetně Pražské bible z roku 1488. Vyprávět bude rovněž o tom, jak probíhala záchrana knih po povodni v roce 2002.

 

V sobotu 8. června se bude konat Festival otevřených dílen 2024, který pravidelně pořádá Městská knihovna společně se správcem Pražských náplavek. Festival se koná v DOK16 – Sousedské dílně na Hořejším nábřeží od 13.00 hodin. K vyzkoušení zde budou rozmanité rukodělné činnosti, včetně šití, háčkování, řezbářství, práce s kůží, s taveným sklem, až po upcyklování starých kazet.

 

Ve dnech od 27. června do 18. července se koná na lodi Avoid Floating Gallery na pražské náplavce multižánrový festival, tentokrát na téma Cesta ke světu a sobě samým. Organizátoři téma představují těmito slovy: „Tématem letošního ročníku je cesta. Rádi bychom publiku představili cesty, po kterých je možné se bezpečně a s jistou dávkou zvědavosti vydat. Čekají na nás cesty k sobě, k druhým, zamyslíme se nad aktuálním směřování Evropy, nad umělou inteligencí nebo si vyslechneme příběhy žen, které mají odvahu cestovat samy.“

 

Zvláštní pozvánka na závěr patří zájemcům o filmovou tvorbu. Dne 8. června ve 14.00 hodin proběhne v Městské knihovně přehlídka filmových snímků, které během letošního školního roku vytvořily děti z dětských domovů v rámci projektu Okna do světa aneb Filmové a mediální dílny pro děti z českých dětských domovů. Tento projekt vznikl v roce 2019 a jeho cílem je přiblížit dětem v dětských domovech filmovou tvorbu.

Filmové workshopy jsou určeny pro děti ve věku 12 – 18 let. Malí filmaři se učí zacházet s profesionální technikou, s kamerou, učí se nahrávat zvukovou stopu, stříhat záznam apod. Současně se v rámci programu děti seznamují s kvalitními filmy, které jsou pro ně inspirací.

Od roku 2022 v rámci projektu fungují mediální dílny (v délce dvou hodin) na aktuální témata, např.: boj s předsudky, fake news, kyberšikana a bezpečnost na sociálních sítích či kritické myšlení, kterými děti provázejí absolventi fakulty žurnalistiky.

Od roku 2023 je projekt doplněn i o animační dílny, které jsou určeny dětem od 7 do 11 let. Lektory dílen jsou většinou mladí absolventi FAMU.

O tom, že děti z dětských domovů umějí udělat dobrý film, svědčí, že v loňském roce získal dokument Naše sny, který vznikl v Dětském domově Duchcov, cenu v kategorii Workshop Films mezinárodní organizace YCN – Youth Cinema Network (Síť mládežnického kina), která existuje dvanáct let a jsou v ní sdruženy mezinárodní festivaly filmové tvorby dětí a mládeže z celého světa.

Více informací o projektu zde:

Filmová tvorba dětí z českých dětských domovů s názvem Okna do světa se představí veřejnosti (filmvychova.cz)

 

 

Zdroj: Městská knihovna v Praze - Jsme tu pro každého… (mlp.cz)

 

 

 

- ZPĚT -
predchozí
10. 7. 2024

Ještě jedno ohlédnutí za festivalem Jeden svět 2024

  Letošnímu ročníku festivalu dokumentárních filmů Jeden svět jsme se již jednou věnovali; jednalo se však o článek zacílený především na jeden konkrétní film (O karavaně a psech – o konci nezávislých médií v Rusku). Nyní bychom se rádi k festivalu ještě jednou vrátili a čtenářům webu Děti a média…
4. 7. 2024

Červencové pozvánky Městské knihovny v Praze

V červenci má tradičně řada poboček Městské knihovny letní uzavírku, to ovšem neznamená, že by Městská knihovna neměla přes letní prázdniny pro své malé i velké čtenáře připravenou celou řadu akcí.
20. 6. 2024

ZLÍN 2024 – 8. ročník konference Média dětem, média s dětmi

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání uspořádala v úzké spolupráci se slovenskou Radou pre mediálne služby dne 5. června 2023 od 9:00 hodin v Sálu Ireny Ondrové Kongresového centra ve Zlíně již osmý ročník konference Média dětem, média s dětmi.
17. 6. 2024

Projekt #GeneraceAI otevírá cestu k porozumění umělé inteligenci

  Když jsme přibližně před rokem na webu Děti a média poprvé psali o umělé inteligenci (AI) a jejím uplatnění, šlo o zcela nový fenomén, který si zájemci jen nesměle testovali, zejména proto, aby získali prvotní dojem, co to vlastně je AI a jaké jsou její možnosti a limity. A pravdou je, že…
11. 6. 2024

Opatření přijatá na podporu mediální gramotnosti v roce 2023

  Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání ukládá Radě pro rozhlasové a televizní vysílání povinnost, aby každoročně ve své výroční zprávě zveřejňovala informace o úrovni mediální gramotnosti ve vztahu k novým komunikačním technologiím a o opatřeních přijímaných na podporu mediální…
následující
info@detiamedia.cz

Fórum webu děti a media