12. 9. 2023

Návrat k Týdnům mediálního vzdělávání

V rubrice Aktuality a zajímavosti pravidelně informujeme o důležitých událostech v mediálním světě. Tentokrát bychom se s čtenáři webu Děti a média chtěli vrátit k významné letošní akci, která proběhla v období od 22. května do 16. června 2023. Jednalo se o 7. ročník projektu Týdny mediálního vzdělávání (TMV), který pořádá od roku 2017 Jeden svět na školách, jenž je jedním ze vzdělávacích programů organizace Člověk v tísni. Proběhly diskuze s novináři na školách, návštěvy redakcí, představeny byly nové materiály do výuky a uskutečnila se debata o umělé inteligenci.

A proč se k události vracíme až nyní? Věříme, že se začátkem nového školního roku níže uvedené informace tak snadno nezapadnou (jako na začátku léta), nehledě na to, že se jejich aktuálnost a důležitost za dva měsíce prázdnin nijak neumenšila.

 

Hlavním záměrem akce Týdny mediálního vzdělávání je totiž dlouhodobé rozvíjení mediální gramotnosti žáků a studentů na českých základních a středních školách a zároveň šířit povědomí o možnostech mediálního vzdělávání v Česku.

 

Týdny mediálního vzdělávání - logo

 

Letos se do projektu zapojilo přes 4000 žáků a studentů z více jak 150 českých škol v 85 městech. Na školách proběhlo 67 debat s novináři, v redakcích 5 mediálních domů se uskutečnilo 18 exkurzí, a na středních odborných školách a učilištích bylo představeno 17 ukázkových hodin a projektových dnů mediální gramotnosti. Celkem se tedy jednalo o více jak 100 akcí, což je nepochybně úctyhodné číslo.

Rovněž proběhlo promítání dokumentárních a vzdělávacích filmů o zpravodajství, dezinformacích a propagandě. Dále se uskutečnily vzdělávací akce v knihovnách, neboť i ty se v letošním roce se svými vzdělávacími akcemi zapojily, konkrétně Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové, Knihovna Ústeckého kraje a Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě. Uskutečnily se zde semináře a workshopy pro 2. stupeň ZŠ a SŠ a také semináře pro vyučující.

 

Představeny novinky

 

Účastníci, a to jak žáci a studenti, tak vyučující, byli seznámeni s novinkami na portálu JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH a rovněž s novými materiály do výuky.

Jednalo se o nové výukové plakáty 5 KLÍČOVÝCH OTÁZEK, kdy každý z plakátů podrobněji představuje jednu z pěti otázek: KDO, CO, KOMU, JAK, PROČ. Právě tyto otázky je vhodné si pokládat při analýze rozličných mediálních sdělení a hodnocení jejich důvěryhodnosti. Plakáty jsou určené především začátečníkům či žákům nižších ročníků ZŠ.

Dostupné zde: https://www.jsns.cz/projekty/medialni-vzdelavani/materialy/vyukove-plakaty/5-klicovych-otazek-plakaty

 

5 klíčových otázek

 

 

Dále se jednalo o novou lekci Co si myslíme, že si myslí odborníci (a jak se pleteme). „Univerzálním lékem na chaos, který vytváří záplava neověřených informací z internetu, jsou jasně formulovaná fakta v informačních kampaních a adekvátně zastoupený hlas odborníků v mediálních výstupech.“ Lekce popisuje unikátní českou studii: veřejnost se během pandemie onemocnění Covid-19 domnívala, že pouze 60 % českých lékařů považuje vakcínu za bezpečnou a doporučeníhodnou, ve skutečnosti se však jednalo o plných 95 % lékařů. Nesprávná domněnka jistě do značné míry ovlivnila rozhodování řady lidí.

Dostupné zde: https://www.jsns.cz/lekce/1445857-co-si-myslime-ze-si-mysli-odbornici-a-jak-se-pleteme

 

Nové je také video Proč a jak tiká TikTok, které vzniklo ve spolupráci s experty na kybernetickou bezpečnost, organizacemi Sinopsis a Replug me. Aplikace TikTok sbírá kontakty svých uživatelů, ukládá si jejich otisky prstů i veškerá hesla a má tak přehled o veškerém jejich digitálním životě.

Dostupné zde: https://www.jsns.cz/lekce/1485286-proc-a-jak-tika-tiktok

 

Novinkou je rovněž speciální nabídka pro střední odborné školy a učiliště, a sice uspořádat ukázkové hodiny nebo celé projektové dny s návštěvou novináře. Tito studenti totiž vykazují – ve srovnání se svými vrstevníky – dlouhodobě horší výsledky ve výzkumech úrovně mediální gramotnosti a jsou tak více zranitelní vůči dezinformacím a dalším hrozbám. O nabídku projevilo zájem přes 30 středních odborných škol a učilišť.

Dostupné zde: https://www.jsns.cz/pro-vyucujici/poradame/ukazkove-hodiny

 

Debaty s novináři

 

Vyučující i se svými třídami měli možnost se na půdě svých škol zapojit do debat s novináři.

O žurnalistické práci, co obnáší, jak vypadá novinářův den, co se stane, když někdo odřekne rozhovor, o meziredakční spolupráci, investigativně nebo třeba i o známých mediálních kauzách si s žáky a studenty napříč republikou povídalo přes 60 členů redakcí České televize, České tiskové kanceláře, Deníku, Deníku N, serveru Hlídací pes, magazínu Reportér, týdeníku Respekt, redakce Seznam Zprávy, a to včetně svých šéfredaktorů a jejich zkušených kolegů.“ (JSNS)

Zahajovací (streamovaná) debata novinářů s žáky proběhla dne 23. května 2023 v Praze na téma Kvalitní žurnalistika v době umělé inteligence. Téma s moderátorem Michaelem Rozsypalem probírali hosté Lenka Kabrhelová ze Seznam Zpráv, Petr Koubský z Deníku N a Radka Matesová Marková z České tiskové kanceláře.

Závěrečný vzdělávací seminář pro pedagogy se uskutečnil dne 13. června 2023 v Praze. Vyučující mohli debatovat s Michalem Bauerem z CERGE-EI o výzkumu ohledně vlivu médií na veřejné mínění, o (ne)shodách odborníků a s novinářem Václavem Moravcem o jeho zkušenostech s výběrem expertů vyjadřujících se k odborným tématům a o falešném vyvažování v médiích.

 

Osvětová akce Jak se neutopit v záplavě informací?

 

Týdny mediálního vzdělávání provázela osvětová kampaň Jak se neutopit v záplavě informací? vycházející z nutnosti posuzovat důvěryhodnost všech mediálních sdělení v každodenním životě.

Kdo?

Co?

Kampaň byla k vidění v Praze a dalších 13 městech České republiky např. na nádražích, plakátech či v metru, nebo v blízkosti škol a kulturních zařízení, a rovněž v on-line prostoru (bannery na webech seznam.cz, seznamzpravy.cz, novinky.cz a super.cz a kampaň na sociálních sítích).

Jak se neutopit v záplavě informací

 

Závěrem si dovolujeme naše čtenáře odkázat na článek Mediální vzdělávání je důležité, shoduje se naprostá většina učitelů i ředitelů. Chybí ale jeho podpora ze strany státu.

Zde jsou shrnuty výsledky průzkumu Stavu mediálního vzdělávání na základních a středních školách mezi téměř 400 řediteli a 680 vyučujícími mediální výchovy na základních a středních školách v České republice, který pro vzdělávací program Jeden svět na školách (JSNS) realizoval STEM Ústav empirických výzkumů.

Dostupné zde:

https://www.jsns.cz/o-jsns/aktuality-a-media/aktuality/1483353-medialni-vzdelavani-je-dulezite-shoduje-se-naprosta-vetsina-ucitelu-i-reditelu-chybi-ale-jeho-podpora-ze-strany-statu

 

Daným výzkumem jsme se zabývali i zde na stránkách webu Děti a média, a to v květnovém článku Výzkum Mediální gramotnosti žáků středních a základních škol. Článek na našem webu je stručnější a je zaměřen na věcný výběr z hlavních zjištění výzkumu.

Dostupné zde:

https://www.deti-a-media.cz/art/3996/vyzkum-medialni-gramotnosti-zaku-strednich-a-zakladnich-skol.htm?page_idx=10

 

 

Lenka Burešová

 

 

- ZPĚT -
predchozí
20. 6. 2024

ZLÍN 2024 – 8. ročník konference Média dětem, média s dětmi

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání uspořádala v úzké spolupráci se slovenskou Radou pre mediálne služby dne 5. června 2023 od 9:00 hodin v Sálu Ireny Ondrové Kongresového centra ve Zlíně již osmý ročník konference Média dětem, média s dětmi.
17. 6. 2024

Projekt #GeneraceAI otevírá cestu k porozumění umělé inteligenci

  Když jsme přibližně před rokem na webu Děti a média poprvé psali o umělé inteligenci (AI) a jejím uplatnění, šlo o zcela nový fenomén, který si zájemci jen nesměle testovali, zejména proto, aby získali prvotní dojem, co to vlastně je AI a jaké jsou její možnosti a limity. A pravdou je, že…
11. 6. 2024

Opatření přijatá na podporu mediální gramotnosti v roce 2023

  Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání ukládá Radě pro rozhlasové a televizní vysílání povinnost, aby každoročně ve své výroční zprávě zveřejňovala informace o úrovni mediální gramotnosti ve vztahu k novým komunikačním technologiím a o opatřeních přijímaných na podporu mediální…
5. 6. 2024

Červen v Městské knihovně v Praze

Červnové pozvánky do Městské knihovny v Praze začneme připomínkou Festivalu muzejních nocí, do kterého se Městská knihovna v Praze zapojí 7. června od 17.00 do 22.00 hodin. V jeho rámci Městská knihovna představí veřejnosti své Oddělení vzácných tisků, které v letošním roce slaví třicetileté…
3. 6. 2024

Zvol si info národním vítězem Ceny Karla Velikého

  Každý rok je Evropským parlamentem a Nadací Mezinárodní ceny Karla Velikého v Cáchách udělována Cena Karla Velikého pro mladé Evropany. O tuto cenu se mohou ucházet projekty, které podporují evropské a mezinárodní porozumění, společnou myšlenku evropské identity a integrace, jsou vzorem pro mladé…
následující
info@detiamedia.cz

Fórum webu děti a media