14. 2. 2023

Pozvánka do dalšího roku – Jeden svět, Zlín film festival a další akce v roce 2023

Loni v této době jsme čtenáře webu Děti a média zvali na obnovené či postupně obnovované společenské a kulturní události, které se po předchozím dlouhém (a zdánlivě nekonečném) pandemickém období slibovaly opět rozjíždět ve své dřívější podobě, tj. nikoliv pouze v okleštěné on-line podobě, ale již především i v tom reálném fyzickém světě. Zpětně lze konstatovat, že se to podařilo, a že loňský rok – onemocnění covid-19 navzdory – oním kýženým přiblížením se / návratem k normálu opravdu byl.

 

Nynější článek chce na loňskou pozvánku navázat, a opět nastínit možné akce, na něž bychom se mohli (nejen v souvislosti s novými médii) letos těšit. Nebo naopak které budeme oproti předchozím letům postrádat…

 

Jeden svět

Mezi nejzajímavější každoroční počiny naštěstí stále patří úspěšný mezinárodní festival dokumentárních filmů Jeden svět (festival dokumentárních filmů o lidských právech, https://www.jedensvet.cz/festival/), který se uskuteční v období 22. března–2. dubna 2023 ve městech po celé republice. Program 25. ročníku bude zveřejněn 1. března 2023 společně se spuštěním předprodeje. Ve dnech 20.–27. dubna proběhne festival Jeden svět v Bruselu.

Festival se obecně snaží reflektovat aktuální situaci. Ročník 2021 měl motto Vypadáváš, které odkazovalo na prohlubující se společenskou nerovnost související s tím, jak pandemie přesunula dění do digitálního světa (každému se jistě vybaví nucená on-line výuka apod., ale i samotný festival se v minulých letech nedobrovolně přesunul na on-line platformu). Ročník 2022 přinesl téma Cesty svobody. A aktuální ročník 2023téma Jaká je cena bezpečí? Jedna z tematických sekcí bude věnována Ukrajině.

Rozhodně není bez zajímavosti, že festival vždy uvádí řadu filmů, které se nějakým způsobem dotýkají nových médií (televize, internetu, sociálních sítí). Každý rok se našim čtenářům snažíme alespoň některé z těchto filmů zprostředkovat.

Součástí festivalu jsou i speciální projekce vybraných filmů pro základní a střední školy (Jeden svět na školách). Po projekcích filmů následují debaty s odborníky, kde se mladí diváci dozví více o tématu a mají možnost vyjádřit svůj názor.

Termíny letošních školních projekcí jsou 20. až 30. března 2023, přičemž registrace na promítání pro školy do pražských kinosálů budou spuštěny 21. února 2023, více viz zde: https://www.jsns.cz/o-jsns/aktuality-a-media/aktuality/1361194-zname-terminy-letosnich-skolcich-projekci

A jelikož je letošní rok jubilejní, na webových stránkách festivalu lze nalézt sekci nazvanou Dvacet pět let festivalu připomínáme těmi nejvýraznějšími dokumenty (https://www.jedensvetonline.cz/?_ga=2.207409115.954168466.1675194625-1734605729.1675194625). Ve čtvrtek 12. ledna 2023 byla letošní festivalová sezóna zahájena on-line premiérou filmu O otcích a synech, přičemž tento film lze – spolu s dalšími čtyřmi nejvýraznějšími filmy z uplynulých ročníků – stále přehrát (za nepříliš vysokou cenu) zde: https://www.jedensvetonline.cz/movies/category/25%20let%20Jednoho%20sv%C4%9Bta

Celkem 62 dokumentárních filmů z předchozích ročníků je pak zájemcům k dispozici na této platformě: https://www.jedensvetonline.cz/movies_ga=2.237234120.954168466.1675194625-1734605729.1675194625

V tomto on-line zpřístupnění řady zajímavých snímků lze zřetelně spatřit jeden z nemnoha přínosů, ke kterým přispěla covidová pandemie.

Vybrané filmy z letošního ročníku budou on-line dostupné od 3. do 16. dubna 2023.


Febiofest – hořký konec

V případě Febiofestu se jedná o ono v úvodu avizované loučení.

Mezinárodní filmový festival Febiofest (https://www.febiofest.cz/), byl festival hraných filmů (primárně celovečerních), kde bylo díky širokému záběru často možné najít filmy/témata, která měla co říct i k problematice nových médií.

Zakladatel Febiofestu Fero Fenič však v říjnu 2022 oznámil, že odstupuje z funkce čestného prezidenta, a zároveň potvrdil, že ochranné známky Febiofest a Mezinárodní filmový festival Praha – Febiofest, jež získal od Úřadu průmyslového vlastnictví zpět, nesmí nikdo bez jeho souhlasu užívat.

Festival, který se zrodil v roce 1993, tak (prozatím?) končí.

 

Zlín film festival

V květnu, konkrétně 1.–7. června 2023 proběhne Zlín film festival, 63. mezinárodní festival filmů pro děti a mládež (https://www.zlinfest.cz/). Sám o sobě uvádí, že je „nejstarší, největší a nejvýznamnější filmovou přehlídkou svého druhu na světě“. Založen byl již v roce 1961.

Posláním festivalu je prezentace současné celosvětové filmové tvorby pro děti a mládež a její konfrontace s běžně dostupnou audiovizuální nabídkou. „Důležitým aspektem festivalu je snaha mladé diváky nejen bavit, ale také je prostřednictvím filmu vzdělávat, rozšiřovat jejich povědomí o okolním světě, rozvíjet estetické, sociální a morální cítění.“

Více o festivalu si lze přečíst zde: https://www.zlinfest.cz/24816-profil-festivalu

V současné době probíhá přihláška filmů.

 

Festival Oty Hofmana

V podzimních měsících se tradičně koná festival v Ostrově, tj. Festival Oty Hofmana v Ostrově v Karlovarském kraji. Festival je organizován Domem kultury Ostrov na Mírovém náměstí, kde se také koná většina akcí souvisejících s festivalem. Ten je zejména přehlídkou filmů zaměřených na dětského diváka, ale kromě toho jej provází i řada doprovodných akcí, mezi něž patří v posledních letech i aktivity spojené s mediální osvětou, na nichž participuje i Rada pro rozhlasové a televizní vysílání.

Na webu Děti a média se festivalu každoročně věnujeme, v poslední době zejména v souvislosti se semináři, které zde zaštiťuje či přímo organizuje právě Rada (viz např. články z posledních dvou let Seminář NEJTEMNĚJŠÍ TVÁŘ MEDIÁLNÍ NEGRAMOTNOSTI – https://www.deti-a-media.cz/art/3533/seminar-nejtemnejsi-tvar-medialni-negramotnosti.htm?page_idx=5) a Seminář Válečné zpravodajství v rámci festivalu Oty Hofmana https://www.deti-a-media.cz/art/3806/seminar-valecne-zpravodajstvi-v-ramci-festivalu-oty-hofmana.htm?page_idx=10).

Letošní 55. ročník je avizován na období 8.–13. října 2023, což je návrat k tradicím. V posledních dvou letech bylo konání festivalu posunuto na teplejší zářijové období.

 

Ji.hlava

Opomenout nemůžeme mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava, který se bude konat v čase 24.–29. října 2023 (https://www.ji-hlava.cz/). Letos se uskuteční 27. ročník.

Festival byl založen roku 1997 skupinou studentů jihlavského gymnázia v čele s Markem Hovorkou, který je dodnes ředitelem festivalu. Mezi zdejší sekce (v tomto případě nesoutěžní) patří např. i Reality TV, která „otevírá oči diváků novými televizními formáty a v nejširším světovém záběru představuje aktuální podoby zkřížených žánrů, jako jsou dokudrama, docusoap, reality show nebo mockument“.

 

Svět knihy Praha

Na závěr si neodpustíme zmínit festival týkající se tradičnějšího média, a sice Svět knihy Praha 2023 – knižní veletrh a literární festival (https://www.svetknihy.cz/). Uskuteční se ve dnech 11.–14. května 2023 a půjde o 28. ročník. Letos festival nebude svázán s konceptem “země jako čestný host”, hlavní téma zní “autoři bez hranic”.

Autoři festivalu uvádějí: „Chceme dát prostor autorům, kteří se přesunuli (či stále přesouvají) napříč různými zeměmi, jazyky, kulturami. Zároveň se budeme věnovat i mnoha dalším formám překračování hranic, limitů, žánrů, konceptů a ustálených návyků.“

Kompletní program literárního festivalu Svět knihy Praha 2023 bude zveřejněn v 1. polovině dubna 2023.

Na webu veletrhu lze nalézt následující konstatování: „Záleží nám také na čtenářské gramotnosti naší společnosti. Snažíme se ji rozvíjet především u dětí a mladých lidí, a proto realizujeme kampaň na podporu četby knih Rosteme s knihou.“ Jde o název kampaně, již organizuje společnost Svět knihy, více viz zde: https://www.rostemesknihou.cz/

 

Stejně jako loni nezbývá než doufat, že se všechny tyto plány uskuteční, a (nejen) výše zmiňované kulturní události proběhnou dle plánu. Nicméně zatím se nezdá, že by tomu tak nemělo být. Alespoň pokud jde o kulturně-společenský život, vítejme ve „starém světě“!

 

 

Lenka Burešová

 

 

 

- ZPĚT -
predchozí
29. 3. 2023

Opatření přijatá na podporu mediální gramotnosti v roce 2022

  Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání ukládá Radě pro rozhlasové a televizní vysílání povinnost, aby každoročně ve své výroční zprávě zveřejňovala informace o úrovni mediální gramotnosti ve vztahu k novým komunikačním technologiím a o opatřeních přijímaných na podporu mediální…
27. 3. 2023

Film Nahota na prodej je nepřijatelný v denním vysílacím čase

Provozovatel Magical roof s.r.o. odvysílal dne 11. prosince 2022 od 14:45 hodin na programu JOJ Family film Nahota na prodej. Jde o český filmový snímek z roku 1993, který tematicky čerpá ze zločinnosti počátku devadesátých let.
20. 3. 2023

Dokument Svědkové Putinovi – dvakrát totéž, přesto jinak

Nedávno uplynuvší neblahé únorové datum – 24. února 2023 – představovalo výročí ruské invaze na Ukrajinu. Válka, která bývá někdy uváděna jako „Putinova válka“, dosud probíhá; ruská armáda z Ukrajiny stále neodešla či odsud stále nebyla vytlačena. (Nejen) proto – jak uvidíme – přinášíme čtenářům…
17. 3. 2023

Limit pro užívání TikToku

O rizikovosti sociálních sítí a zejména pak sítě TikTok pro děti jsme na webu Děti a média již několikrát informovali. Naštěstí většina poskytovatelů těchto sítí si je nebezpečnosti jejich nadužívání vědoma, a ať již pod tlakem rodičů či jako projev společenské odpovědnosti přistupuje k přijímání…
6. 3. 2023

Březen do knihovny vlezem

  Přinášíme vám pravidelné tipy, jak příjemně a poučně strávit i březnové dny v Městské knihovně v Praze. Jelikož březen je již tradičně měsícem knihy, knižní kultury a samozřejmě čtenářů, připravila Městská knihovna řadu tradičních i mimořádných akcí pod společným mottem „Zpátky do knihoven!“.
následující
info@detiamedia.cz

Fórum webu děti a media